Menu
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.

(naar Rom. 14:7-8)

Gerrit Versluis

overleden zondag 15 maart 2020 op de leeftijd van 81 jaar

Gerrit Versluis werd geboren in 1938 in Stolwijk als 9e in een gezin van 13 kinderen. Zijn vader was veehandelaar. Toen de oorlog goed en wel voorbij was ging Gerrit al naar school en daarna naar de ambachtsschool in Gouda om scheepstekenaar te worden. Zijn eerste baan was bij Van Duivendijk in Krimpen. Hij leerde Magda van Buren kennen als levensgezellin en toen hij in 1962 op de scheepswerf van Boot bij de Gouwsluis terecht kon, gingen zij trouwen. drie jaar later verhuisden zij van de Gouwestraat naar de Da Costastraat, waar ze 55 jaar gewoond hebben en waar Angélique en Jan Paul geboren werden. Na 1978 moest hij uitwijken naar firma Klip in Lekkerkerk, die cruiseboten bouwde. Menige proefvaart maakte hij mee. Ook deze branche ging teloor, maar nog bij andere werkgevers maakte hij toch zijn 40 dienstjaren vol eer hij met pensioen ging. Na zijn belijdenis was Gerrit jeugdouderling geworden in de Lage Zijde. Hij deed veel voor de club voor gehandicapte jongelui die `s zaterdags in Nabij samenkwam. Uit de wijde omgeving ging hij ze ophalen en na afloop thuisbrengen. Ook reed hij ouderen naar de Adventskerk, bracht de Open Deur rond en deed onderhoudswerk in de Opstandingskerk. In de levensavond genoot Gerrit veel van zijn 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Voorafgaand aan zijn begrafenis op 20 maart spraken we over de rust die overblijft voor het volk van God (Hebreeën 4:9) . R.H.M. de Jonge