Menu
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.

(naar Rom. 14:7-8)

Margaretha Ommering - Korpel

overleden zondag 1 september 2019 op de leeftijd van 85 jaar

Op zondag 1 september overleed op de leeftijd van 85 jaar mevrouw Margaretha Ommering-Korpel. Na heel veel gezonde en sterke jaren waren het de laatste maanden diverse klachten van vooral vermagering en vermoeidheid die een onderliggende aandoening deden vermoeden. Diverse onderzoeken in het ziekenhuis wezen op niets verontrustends totdat nog maar een maand geleden bij de uitslag van een scan verteld werd dat hele lichaam was aangetast en dat de artsen niets meer voor haar konden doen. De eerste reactie van Margreet was er één van grote schrik en totale verbijstering, maar diezelfde dag nog zei ze er rust in te hebben en te accepteren dat het einde spoedig komen zou. Uiteindelijk ging het nog sneller dan verwacht en ging de gezondheid van Margreet zienderogen achteruit. Toen ik haar thuis in de Japanstraat bezocht, was ik blij om te horen dat de bezoekjes van collega de Jonge haar goed hadden gedaan en was ze verheugd over onze ontmoeting, waarin we een gezamenlijk gedeeld stukje verleden memoreerden en daarbij natuurlijk ook haar in 2007 overleden man Henk en mijn gewaardeerde collega ter sprake kwam. Toch keken we niet alleen om, maar we blikten ook vooruit en ze zei niet concreet te weten wat haar te wachten stond, maar er vertrouwen in te hebben dat het goed komen zou. Veel steun vond ze in de door ds. de Jonge aan haar gegeven tekst uit Romeinen 8: ‘Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben.’ Een tekst die daarom ook ter sprake kwam in de afscheidsdienst op zaterdag 7 september en ook iets zei over hoe Margreet in het geloof stond. Natuurlijk kwam ook een stukje levensgeschiedenis aan bod en memoreerden dochter Mirjam en zoon Rik hun moeder als een bijzondere, chaotische, maar bovenal zorgzame en liefdevolle vrouw, terwijl kleinzoon Remy meer de ondeugende, humorvolle en spannende kanten van oma belichtte. Velen kennen haar als de vrouw van dominee Ommering, een ‘rol’ die zij zelf soms als een keurslijf ervoer, maar waarin ze erg werd gewaardeerd in haar sociale bewogenheid en meelevende belangstelling. In Schriftlezing en overdenking verbonden we (naast de aandacht voor de tekst uit Romeinen 8) dat ‘keurslijf’ met het harnas dat de jonge David opgelegd krijgt door koning Saul als hij vol vertrouwen zegt dat hij de strijd met de reusachtige Filistijn Goliath aan wil gaan. Hij voelt zich erin gevangen en komt weer in de ruimte en tot zichzelf als hij het harnas/keurslijf aflegt. Na de dienst werd Margarteha Ommering-Korpel in familiekring begraven. Dat zij rusten zal in de vrede van God. J. Henzen, Wateringen