Menu
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.

(naar Rom. 14:7-8)

Govert Willem Wouter Pennewaard

overleden dinsdag 27 augustus 2019 op de leeftijd van 72 jaar

Op dinsdag 27 augustus overleed op de leeftijd van 72 jaar de heer Govert Willem Wouter (Fred) Pennewaard. Enkele maanden geleden het bericht dat hij ‘uitbehandeld’ was en dat hij aan de ziekte, die hem al eigenlijk dertien jaar parten speelde, zou gaan overlijden. Een moeilijk en confronterend bericht waarover Fred aan de ene kant verdrietig was, maar aan de andere kant was er de weloverwogen beslissing om geen levenrekkende kuren aan te gaan. Hij koos voor de kwaliteit van leven en hoopte samen met Joke nog een relatief goede zomer te krijgen in hun nieuwe woning aan de Gerard Doustraat. Het werd in de afgelopen periode minder en de laatste weken ging Fred best wel hard achteruit, maar wat konden ze dat samen goed opvangen en wat was het belangrijk dat er altijd nog wel plek voor een grapje en een glimlach was. Maar wat er door alle omstandigheden nooit ontbrak, was vertrouwen en geloof en dat was de dragende kracht die lijden en verdriet leefbaar deed zijn en altijd ook weer ruimte en uitzicht gaf. ‘Het komt goed, als het niet hier is, dan daar’, kon Fred nogal eens zeggen. En als hij opmerkte dat hij best wel ‘nieuwsgierig’ was naar wat er na dit leven zou komen, dan gaf hij hiermee getuigend aan overtuigd te zijn van de werkelijkheid van Gods belofte over de grenzen van de dood heen. Tijdens de ‘Dankdienst voor zijn leven’ op dinsdag 3 september legde Joke in een indrukwekkend In memoriam niet de nadruk op de tegenslagen, maar op de vele goede en mooie dingen en de zegeningen, die er ook in de laatste jaren van ziek-zijn- en ook met een naderende dood volop waren. Fijn was het ook dat Fred na veertig dienstjaren bij het plaatselijke energiebedrijf op zijn 55e al met pensioen ging en er veel vrijheid was om leuke en mooie dingen te ondernemen en om Joke tijdens haar opleiding tot kerkelijk werker en haar pastorale arbeid in de Gereformeerde kerk van Aarlanderveen daarna, zowel praktisch als geestelijk tot steun te zijn. In de overdenking stonden we stil bij ‘De storm op het meer’ (Marcus 4), waarin de aanwezigheid van Jezus wonderen doet. Is dat niet ook zo in de stormen van onze levens en was dat ook niet zo in het leven van Fred? Hij kende Jezus, zocht bij Hem zijn toevlucht en vond rust en vrede en….uitzicht bij Hem. Na afloop van de afscheidsdienst in de Adventskerk legden we het lichaam van Fred te rusten op de Oosterbegraafplaats, maar wisten we zijn ziel geborgen in de vrede van zijn Heer. Dat diezelfde Heer Joke troostend en zegenend nabij zal zijn. J. Henzen, Wateringen