Menu
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.

(naar Rom. 14:7-8)

Arnoldus Blom

overleden donderdag 4 april 2019 op de leeftijd van 91 jaar

Arnold Blom werd op 16 juli 1927 geboren als derde in het vijf kinderen tellend gezin van Arie en Marie Blom in de Jan Nieuwenhuijzenstraat. Hij was 12 toen de oorlog uitbrak en moest direct van de schoolbanken gaan werken. In de avonduren volgde hij een cursus boekhouden. In 1947 werd hij opgeroepen voor militaire dienst en een jaar later naar Ned. Indiƫ gezonden. Met honderden lotgenoten werd hij daarheen gevaren om tegen de opstandelingen te gaan vechten. Het thuisfront en zijn vriendin hield hij op de hoogte met wekelijkse brieven. In 1950 kwam hij behouden thuis en nam de draad van het leven weer op. Hij werd boekhouder bij het Tegelhuis, waar hij altijd is blijven werken. Woonruimte was in de tijd niet te krijgen. Toen er een bovenwoning in de Emmalaan beschikbaar kwam, kon hij na 7 jaar verkering met Nel Oudshoorn uit de Hugo de Grootstraat in het huwelijk treden. Ds. Lefeber, bij wie zijn samen belijdenis deden in 1953, zegende hun verbintenis in in de Adventskerk. Het grootste deel van hun 63 jarig huwelijk hebben zij in de Tolstraat gewoond. Vier kinderen werden geboren: Arie, Marja, Loes en Ronnie. Veel heeft hun verteld over zijn Indische tijd. Hun ogen geopend voor wat onze wereld en vooral ook de natuur te bieden heeft. Door zijn vervroegde pensionering kon hij reizen gaan maken naar verre oorden, ook naar Indonesiƫ. Daar bezocht hij met Nellie het graf van haar broer, gesneuveld in 1947. In 2011 konden zij in de Magnolia gaan wonen, waar hij het al gauw naar zijn zin kreeg. Een ernstige darmoperatie leverde hem een blijvende handicap op. Erger nog was het verlies van Ronnie (2014) en Marja (2015), dat hem stil gemaakt heeft. Onze bejaardenpastor mw. Sneep heeft in die tijd ook voor hem veel betekend. Hij heeft hij zijn geloof nooit opgegeven en probeerde te aanvaarden wat God hem had.toebedeeld. In de gemeente zal hij gemist worden als een trouwe kerkganger tot vlak voor zijn heengaan. De laatste jaren met een stok, want hij liep moeilijk. Op donderdag 11 april herdachten wij hem in een dienst in de Adventskerk, alvorens hem naar zijn laatste rustplaats te brengen op de Oosterbegraafplaats. Wij zongen ter afsluiting van de dienst zijn favoriete gezang:"Blijf bij mij eer, want de avond in nabij". Dat zongen ze vaak bij de dagsluiting toen hij zijn dienstplicht vervulde. Mogen, nu zijn dienst erop,zit zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen die nabijheid ervaren. R.H.M. de Jonge