Menu
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.

(naar Rom. 14:7-8)

Gerrit Geertinus Rijk van Dijk

overleden zaterdag 9 maart 2019 op de leeftijd van 69 jaar