Menu
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.

(naar Rom. 14:7-8)

Tettje (Tes) Oudshoorn-Zijlstra

overleden woensdag 30 augustus 2017 op de leeftijd van 84 jaar

Op woensdag 30 augustus overleed op de leeftijd van 84 jaar mevrouw Tettje (Tes) Oudshoorn-Zijlstra (Berkenstraat 2b, 2404 VX Alphen aan den Rijn). Hoewel ze sinds ruim een jaar leed aan de Ziekte van Alzheimer en haar gezondheid kwetsbaar was, kwam haar overlijden toch onverwacht. Op donderdag 7 september namen we afscheid van Tes in het zgn. ‘Salvatorium’ en stonden we biddend, zingend en luisterend stil bij haar leven. Kinderen en kleinkinderen memoreerden de grote betrokkenheid van moeder en oma en haar liefdevolle en zorgzame aanwezigheid in en voor het hele gezin. Er was een lach en een traan, verdriet, maar ook blijdschap en dankbaarheid. In de overdenking werd aandacht gegeven aan die tegenstelling en werd de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat beide aanwezig zijn. Verdriet was en is er om het gemis van een vrouw die het liefst thuis was en daar een grootse rol vervulde voor het gezin en de autorijschool. Ze vulde het huis, niet door veel te praten, maar ‘gewoon’ door haar rustige en wijze aanwezigheid en wat is er door haar heengaan een leegte gevallen. Toch was en is er ook blijdschap en dankbaarheid, want wat zijn er vele goede dingen om op terug te kijken: Een huwelijk van bijna 60 jaar, mooie vakanties met de kinderen en de kleinkinderen en heel veel gezelligheid. Maar blijdschap en dankbaarheid was en is er ook over haar geloof, waarin ze terugvallen kon op haar Heer en Herder en waardoor ze toeleven kon naar een rijke belofte. Aan Hem hebben we haar dan ook met een gerust hart uit handen gegeven. Tenslotte de wens en de bede dat de Here haar man Dirk, de kinderen en (achter)kleinkinderen ontfermend en zegenend nabij zal zijn.