Menu
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.

(naar Rom. 14:7-8)

Jan Gerardus de Rooij

overleden donderdag 1 juni 2017 op de leeftijd van 84 jaar

Donderdag 1 juni is op de leeftijd van 84 jaar Jan Gerard de Rooij overleden. Hij woonde aan de Anna van Burenlaan 429. Jan werd geboren op 27 september 1932. Hij groeide op in een kleine familie. Jan heeft zijn hele leven gewerkt voor de firma Gesman, als timmerman en uitvoerder en was bijzonder actief als vrijwilliger bij de Hout- en Bouwbond CNV in Alphen. Jan trouwde met Gré. Zij overleed een paar jaar geleden. Hun huwelijk bleef kinderloos, dat was een stil verdriet. Bijzonder was de vriendschap met Jo de Vries en haar gezin. De vier kinderen waren voor Jan als zijn kinderen en Jan betekende veel voor hen, toen zij al jong hun vader verloren. Jan was een eigenzinnige man met humor, wat er dieper in hem leefde hield hij voor zichzelf. Treffend dat hij na de dood van zijn vrouw de weg naar de kerk terug vond. Als een mus die zijn huis vindt bij God. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en vooral de laatste weken waren zwaar voor hem. Hij zag uit naar het einde, het lijden was moeilijk. In die tijd werd hij omgeven door trouwe en liefdevolle zorg van Jo de Vries en haar gezin. Daardoor kon Jan tot het einde van zijn leven thuis blijven, een grote wens van hem die in vervulling ging. Op donderdag 8 juni hebben we Jan begraven. De wens van Jan was om de woorden ‘de Heer is mijn Herder’ uit psalm 23 te laten klinken. Zo hebben we afscheid genomen van Jan en konden we hem toevertrouwen in de handen van deze Herder. We wensen allen die hem missen, in het bijzonder Jo en haar familie troost en kracht toe.