MenuMail naar info@adventskerk.info om een account aan te vragen zodat je zelf berichten in deze weblog kunt plaatsen. Of vraag een eigen weblog aan... Reageren kan altijd!

23+ - Leven om te loven!

Gisteren hadden we onze 2e kringavond van het seizoen. Dit keer waren we bij Diana & Johan thuis. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een stuk carrot cake begonnen we de avond. Het thema wat centraal stond, was:
Leven om te loven! Over lofprijzing en aanbidding.
We begonnen de avond met een discussie over verschillende stellingen. Bijvoorbeeld ‘In de meeste reformatorische kerken is te weinig ruimte voor lofprijzing’ en ‘De echte lofprijzing wordt geboren in de diepte: daar waar we onze zonden voor God belijden’. Tijdens de discussie kwam al snel naar voren dat we lofprijzing snel associëren met uitbundigheid, zang en muziek. In sommige diensten ervaren we hiervoor meer ruimte dan in een andere dienst. Gedurende de discussie over de eerste stelling kwam ook al snel naar voren dat er misschien wel meerdere manieren zijn om te loven. De tweede stelling die ik hier als voorbeeld heb genomen laat dit zien. In belijdenis en gebed zit ook lofprijzing. Zo kan iedereen op zijn eigen manier God de eer geven. Zelf ervaren we niet altijd andere manieren als een vorm van lofprijzing. Het was dan ook goed hier bij stil te staan. Wel missen we soms blijdschap en uitbundigheid in onze eigen kerk. Hoe zingen wij bijvoorbeeld het lied ‘Looft God, looft hem overal’. Doen we dit met een stalen gezicht of met een glimlach op onze mond?

Het volgende punt waar we het nog over hadden, was hoe kan je God loven in alledag. Doen we dat genoeg? En wanneer doen we dit? Kun je God loven in je daden of is dit meer dienen. Dienen is, ons inzien, een manier van God de eer geven. Dit doe je door voor de ander klaar te staan, door in je dagelijks leven je ‘Christen zijn’ uit te dragen en te stralen.

In de bijbel vinden we in Psalm 103 verschillende redenen waarom we God zouden moeten loven. In Psalm 103: 5-7 staan er een aantal: God schenkt vergeving, genezing, redding, recht, trouw, liefde, schoonheid en geluk. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Waarom worden sommige mensen dan niet beter, voelen pubers zich vaak lelijk en zijn er nog zoveel verdrukten in de wereld? We kwamen op voorbeelden waaruit blijkt dat God ons door middel van levenskracht, ons (geestelijke) genezing en redding biedt. Hij helpt ons er door heen of geeft ons rust als we het moeilijk hebben of geeft ons blijdschap als we wat te vieren hebben. Vaak genoeg ook door de mensen om ons heen.

Een laatste dilemma, want dit voelen we niet altijd zo. Vaak genoeg voelt het alsof je geloof aan een zijden draadje hangt. Alsof je het directe lijntje met God mist. Geloven heeft ups en downs. Tijdens de ups voel je je geweldig, weet je dat Hij er is en voel je zijn kracht en kan je er niet over op houden. Tijdens de downs weet je niet hoe je je op moet trekken aan de ladder naar God toe. Het is onze wens dan ook dat we door de 23+ kring elkaar hier op mogen wijzen. Op de redenen die God ons geeft om hem te loven. Dit doen we door samen in gesprek te gaan. We hopen daarom dat dit ook gesterkt wordt door (andere) mensen in de omgeving.

En hoe versterken we onze ups? Door naar de 23+ kring te gaan, door naar jeugddiensten te gaan en door bijv. een praiseavond. Volgende week is er een praiseavond in de kerk in Hazerswoude-dorp. Super dat we hier met elkaar ook heen kunnen gaan om onze ups te versterken. Wat zou het eigenlijk leuk zijn om dit ook dichter bij eigen huis/kerk te hebben 
We gaan er nog even op broeden…

Volgende maand komen we weer bij elkaar!
Dit keer op donderdag 21 november om 20.00 uur bij Marleen. Wil je ook aanschuiven, dan ben je natuurlijk van harte welkom! (ook als je stiekem 21 of 22 bent) Stuur een mailtje naar een van de jeugdouderlingen via de site of stuur een berichtje via facebook ‘23+ kring Adventskerk’.

Namens de 23+ers,

Leanne & Diana

------

“U schiep zon en maan en sterrenpracht.
Vader U bent het geheim
van het leven; alles toont uw macht.
U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij; Heer U houdt
heel mijn leven veilig in uw sterke hand.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart.
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen.
Ik prijs uw naam.

U geeft regen, zon en overvloed.
Vader, U bent het geheim
van het leven dat U bloeien doet.
U doorgrondt mij en U houdt van mij.
Wat een wonder; Heer U bent
heilig, hoogverheven, maar ook heel dichtbij.
Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is zijn naam.”

© Stichting Sela Music


Geplaatst door: Leanne op vrijdag 25 oktober om 18:01 uur - Gewijzigd op: vrijdag 25 oktober om 18:02

Plaats nieuwe reactie
Reactie
Naam
Email(Wordt niet getoond)
Om automatische reacties te voorkomen wordt gevraagd om hieronder als controle de afkorting (drie letters) van de Protestantse Kerk in Nederland in te vullen:
Afkorting