MenuInformatie gastvoorgangers
Algemeen

Als u bent uitgenodigd als gastvoorganger in de Adventskerk, heeft u via onze preekregelaar (preekregelaar@adventskerk.info) informatie over de gemeente en praktische zaken ontvangen. Daarin wordt ook naar deze pagina verwezen waarin wordt aangegeven welke liederen er kunnen worden gezongen. Voor aanvullende vragen kunt u altijd mailen.

Liederen

In de Adventskerk wordt het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk gebruikt (kortweg: het nieuwe liedboek) naast een extra bundel met enkele gezangen uit het Liedboek voor de kerken.
In deze bundel staan ook de kinderliederen.
U vindt het overzicht van de inhoud in het vervolg van deze pagina. Voor de kinderliederen is er een aparte pagina waar ook verwijzingen naar de liedjes op youtube (voorzover beschikbaar) zijn opgenomen. kinderbundel.adventskerk.info.

Kinderlied
Wekelijks wordt een vastgesteld kinderlied gezongen. U heeft dat doorgegeven gekregen, en een week van te voren staat het te zingen lied op de website. Het kinderlied kan uit de eigen bundel komen (meestal) maar ook uit het liedboek.

Liederen keuze
Omdat we gebruik maken van beamers bent u minder gebonden aan specifieke bundels. Zoals aangegeven zingen we als basis uit het nieuwe liedboek, af en toe aangevuld met passende liederen uit Hemelhoog. Als u een lied uit een andere bundel wilt laten zingen zorg dan dat bij het opgeven een duidelijke verwijzing naar de tekst/melodie van het te zingen lied aanwezig is t.b.v. de beameraars en de organist.

Opgeven liederen

In de Adventskerk maken we gebruik van vier beamers waarop liederen en bijbelteksten worden getoond. Het is handig als u de liturgie als volgt doorgeeft:

Ps. 1-150* (alle Psalmen)
Ld. 1a-1016 (Liederen uit het nieuwe Liedboek.)
Gez. 1-487 met de toevoeging: LvdK voor liederen uit het Liedboek voor de Kerken.
Kl: 1-40 (kinderlied)

*De Psalmen blijven als Ps. aangegeven worden. De toegevoegde liederen zoals 1a wordt als Ld. aangegeven.

Liedbundel Adventskerk (op nummer)

Kinderliederen
Kl 1 Dit is de dag
Kl 2 Komt, laat ons zingen vandaag
Kl 3 Zing alle dagen een lied voor de Heer
Kl 4 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Kl 5 Zing hoeveel je van God houdt
Kl 6 Zingen maakt blij
Kl 7 Hoor de vogels zingen weer
Kl 8 O lieve Heer, ik ben zo blij
Kl 9 Dank U wel voor de sterren en de maan
Kl 10 Dank U voor deze nieuwe morgen
Kl 11 Dank U voor de wond’ren die gebeuren
Kl 12 Met mijn handen samen
Kl 13 Onze Vader
Kl 14 Als je bidt zal Hij je geven
Kl 15 Lees je bijbel, bid elke dag
Kl 16 Klein, klein kindje
Kl 17 Ik kijk omhoog naar de bergen
Kl 18 Een wijs man bouwde zijn huis op een rots
Kl 19 Zoek eerst het koninkrijk van God
Kl 20 Jezus is de goede Herder
Kl 21 Samen op weg naar Pasen
Kl 22 Weet je dat de lente komt
Kl 23 Hij leeft
Kl 24 Vertel het aan de mensen
Kl 25 Hij is machtig
Kl 26 U bent die U bent
Kl 27 Here der heren
Kl 28 God kent jou
Kl 29 Kom aan boord
Kl 30 Diep, diep, diep als de zee
Kl 31 Ben je groot of ben je klein
Kl 32 Ja is ja
Kl 33 God die alles maakte
Kl 34 De Here zegent jou
Kl 35 Kijk es
Kl 36 Iets van alle dieren
Kl 37 Iedereen is anders
Kl 38 Als je geen liefde hebt voor elkaar
Kl 39 Dit is mijn hand en dat mijn voet
Kl 40 Samen

Liedbundel Adventskerk (alfabetisch)

Als je bidt zal Hij je geven (Kl. 14)
Als je geen liefde hebt voor elkaar (Kl. 38)
Ben je groot of ben je klein (Kl. 31)
Dank U voor de wond’ren die gebeuren (Kl. 11)
Dank U voor deze nieuwe morgen (Kl. 10)
Dank U wel voor de sterren en de maan (Kl. 9)
De Heer heeft mij gezien en onverwacht (Gez. 487)
De Here zegent jou (Kl. 34)
Diep, diep, diep als de zee (Kl. 30)
Dit is de dag (Kl. 1)
Dit is mijn hand en dat mijn voet (Kl. 39)
Een wijs man bouwde zijn huis op een rots (Kl. 18)
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (Gez. 476)
God die alles maakte (Kl. 33)
God enkel licht (Gez. 449)
God is getrouw, zijn plannen falen niet (Gez. 304)
God kent jou (Kl. 28)
Gij die gelooft, verheugt u samen (Gez. 314)
Gij zijt mijn goed (Gez. 366)
Halleluja, eeuwig dank en ere (Gez. 257)
Halleluja! Lof zij het Lam (Gez. 259)
Heer, wij komen vol verlangen (Gez. 360)
Here der heren (27)
Het einde aller dingen is nabij (Gez. 106)
Het nieuwe daglicht staat ons borg (Gez. 381)
Hij is machtig (Kl. 25)
Hij leeft (Kl. 23)
Hoor de vogels zingen weer (Kl. 7)
Iedereen is anders (Kl. 37)
Iets van alle dieren (Kl. 36)
Ik heb de vaste grond gevonden (Gez. 440)
Ik kom met haast, roept Jezus’ stem (Gez. 296)
Ik kijk omhoog naar de bergen (Kl. 17)
Ja is ja (Kl. 32)
Jezus is de goede Herder (Kl. 20)
Klein, klein kindje (Kl. 16)
Kom aan boord (Kl. 29)
Komt, laat ons zingen vandaag (Kl. 2)
Kijk es (Kl. 35)
Laat me in U blijven, groeien, bloeien (Gez. 78)
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (Gez. 177)
Lees je bijbel, bid elke dag (Kl. 15)
Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Kl. 4)
Meester, men zoekt U wijd en zijd (Gez. 170)
Met mijn handen samen (Kl. 12)
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis (Gez. 189)
Nu bidden wij met ootmoed en ontzag (Gez. 95)
O lieve Heer, ik ben zo blij (Kl. 8)
O wij arme zondaars (Gez. 175)
Onze Vader (Kl. 13)
Samen (Kl. 40)
Samen op weg naar Pasen (Kl. 21)
U bent die U bent (Kl. 26)
Vertel het aan de mensen (Kl. 24)
Wees mijn verlangen (Gez. 500)
Weet je dat de lente komt (22)
Wij willen God de ere geven (Gez. 87)
Zing alle dagen een lied voor de Heer (Kl. 3)
Zing hoeveel je van God houdt (Kl. 5)
Zingen maakt blij (Kl. 6)
Zoek eerst het koninkrijk van God (Kl. 19)