MenuBankgegevens
Hervormde Gemeente Adventskerk (wijkkas)

Bankrekeningnummer NL 78 RABO 0373 715 013.
Vanuit de wijkkas worden bijv. de zondagse bloemengroeten, de koffie na afloop van een dienst, de kosten voor Oppas-, Kindernevendienst, 12+, 15+ groep en Catechese betaald. Wanneer u dit werk in de wijk financieel wilt ondersteunen, zijn uw giften van harte welkom!

Hervormde gemeente Adventskerk te Alphen aan den Rijn (Kerkrentmeesters)

BankrekeningnummerNL 78 RABO 0373 715 013 of NL55 INGB 0000 046 366. Deze beide nummers kunnen worden gebruikt voor betaling van bijv een abonnement op Het Kerkblad, uw vrijwillige bijdrage en giften voor het algemene werk van de kerkrentmeesters, zoals het pastoraat, onderhoud van de kerk e.d.

Diaconie Hervormde gemeente Adventskerk

Bankrekeningnummer NL10 ABNA 0892492627 of NL97 INGB 0000524596. Op deze rekeningen kunt u uw giften aan de Diaconie overmaken.

Draadomroep Adventskerk

Giften ten behoeve van de instandhouding van de Draadomroep kunnen worden gestort op bankrekeningnummer NL52 ABNA 0890962375.

Orgelcommissie Adventskerk

Bankrekeningnummer NL20 RABO 0301628955

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, in de waarden van € 15,- en € 30,- per kaart. De bonnen kunnen via de website worden besteld.