MenuNieuwsberichten

Versoepelingen, maar houd gepaste afstand

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: donderdag 23 september 2021

De overheid vervangt de basisregel ‘verplicht anderhalve meter afstand houden’ door een dringend advies om afstand te houden. Dat geeft ook ons als kerk de ruimte om de coronamaatregelen te versoepelen, en daar zijn we heel dankbaar voor! Maar tegelijkertijd legt dit op ons allemaal een grote verantwoordelijkheid: we moeten er sámen voor zorgen dat de kerk een veilige plek is voor iedereen die er komen wil. Dat doen we door gepaste afstand te houden, elkaar de ruimte te geven, en thuis te blijven bij klachten. We rekenen dus op uw medewerking!

Wat gaat er nu veranderen, en wat (nog) niet? Kort samengevat:
- de toegangsregistratie vervalt;
- in de twee vakken aan de Hoogvliet-zijde van de kerkzaal blijven we anderhalve meter afstand houden;
- in de andere twee vakken, op de galerij en in alle andere ruimtes in en buiten de kerk houden we gepaste afstand.

Geen inschrijving meer
Met ingang van zondag 3 oktober vervalt de toegangsregistratie voor de kerkdiensten. U hoeft u dus niet meer in te schrijven, en vervolgens af te wachten of u wel of niet wordt toegelaten; u bent gewoon van harte welkom. Geweldig fijn dat dit weer kan!
Voor kerkdiensten hoeft u geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Voor concerten en dergelijke is dit wél verplicht.

Houd gepaste afstand, geef elkaar de ruimte!
Mensen reageren heel verschillend op het loslaten van de anderhalvemeter-regel, ook in onze gemeente. Wat de één niet ver genoeg gaat, gaat de ander al veel te ver… Maar we willen graag dat iedereen zich vrij voelt om naar de kerk te komen, en zich daar veilig voelt. Daarom hebben we twee vakken in de kerkzaal aangewezen waar we anderhalve meter afstand blijven houden, namelijk de twee vakken aan de Hoogvliet-kant (dus bij binnenkomst links). Voor iedereen die in deze twee vakken gaat zitten, geldt dus nog steeds: drie lege stoelen tussen twee huishoudens, en een lege rij tussen de gevulde rijen.
In de andere twee vakken (aan de Cornerstone-kant, bij binnenkomst rechts) en boven op de galerij vervallen deze regels. Daar mogen alle rijen gebruikt worden. Maar we vragen u met klem om ook daar gepaste afstand te blijven houden. Houd minstens één stoel vrij tussen u en uw ‘buren’.
En: gun elkaar alle ruimte! Misschien vindt degene die naast u zit, het wel prettiger om wat méér stoelen vrij te houden. Laten we daar oog voor hebben, elkaars keuze respecteren, en elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geven.
U mag zelf kiezen waar u wilt gaan zitten in de kerk. Wat niet verandert: na afloop van de dienst gaan we weer even zitten en wachten tot de koster een seintje geeft dat we de kerk kunnen verlaten. Zo voorkomen we opstoppingen. En vervolgens geldt óók buiten de kerk: houd gepaste afstand!

Als kerkenraad blijven we regelmatig evalueren hoe het in de praktijk gaat met de maatregelen waartoe we besluiten. We horen ook graag van u hoe u het ervaart!

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scriba
(mail)

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Fruit inleveren voor Oogstdienst vervalt
Correctie op het kerkblad: op zaterdag 6 november vervalt het fruit inleveren voor de oogstdienst op zondag 7 november. De oogstdienst op zondagmorgen 7 november gaat [...]
Sint acties World Servants
De World Servants-groep uit de Adventskerk zorgt ook dit jaar voor een Sinterklaasactie.
NBV21 vanaf 24 oktober in de Adventskerk
Afgelopen week is de NBV21 verschenen: de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. In deze herziening zijn een heleboel kleine en grotere aanpassingen [...]
Groteletter-liturgie
Voor wie slechtziend is, is het sinds kort weer mogelijk om een groteletter-liturgie te krijgen. U kunt hier voor aanvang van de dienst om vragen bij een van de ouderlingen [...]
Zondag 17 oktober geen oppasdienst
Door omstandigheden is er morgen (17 oktober) helaas geen oppas tijdens de kerkdienst. Volgende week is uw kind weer van harte welkom! Vergeet niet om uw kind vooraf [...]
Gemeenteavond 4 november, beleidsplan aanvragen
Op donderdag 4 november houden we een gemeenteavond. Als kerkenraad leggen we u dan het concept-beleidsplan voor de komende jaren voor. Ook zal ds. Van Rikxoort iets [...]
1,5 meter tijdens de kerkdienst
In een eerder <a href="https://www.adventskerk.info/index.php?head=1&sub=2&nieuwsid=2455&pageid=4" target="_blank">bericht</a> [...]
Oppas open - aanmelden - oppassers gezocht
Er is weer elke week <a href="https://www.adventskerk.info/index.php?pageid=101" target="_blank">oppas</a> voor de allerkleinsten. Wel [...]
Aanvangstijd kerkdienst
Let op: zondag begint de dienst om 10:00 uur!
Dorcas-kledinginzameling: Tweedehands kleding, eersteklas toekomst
Nu de herfst weer voor de deur staat, willen wij, de medewerkers van Dorcas-Boskoop, ons kleding-inzameldepot onder uw aandacht brengen. Kijkt u eens in uw kledingkast, [...]
Versoepelingen, maar houd gepaste afstand
De overheid vervangt de basisregel ‘verplicht anderhalve meter afstand houden’ door een dringend advies om afstand te houden. Dat geeft ook ons als kerk de [...]
Hulp aan scholen in Hunedoara en Lupeni
De Stichting Roemenië Hunedoara ondersteunt de scholen voor kinderen met een beperking in Hunedoara en Lupeni. Door de coronapandemie zijn deze scholen, op een paar [...]
Gedachtenismoment: voortaan in de dienst zelf
Wanneer een gemeentelid overlijdt, staan we daar op zondag als gemeente bij stil. In een moment van stilte gedenken we degene die ons ontvallen is. Tot nu toe waren we [...]
Een Nieuwe Psalmberijming – Kijk je mee?
Psalmen zijn velen van ons vertrouwd. Ze gaan soms een leven lang mee. En vaak in berijmde vorm. Nu is er dit jaar -vooral vanuit vrijgemaakte kring- een nieuwe berijming [...]
Impressie doopdienst
In de morgendienst van 19 september mocht Emilia de Heilige Doop ontvangen. Ds. Van Rikxoort ging in deze feestelijke dienst voor. Centraal stond de tekst zoals die op [...]
Kerkvrijwilligers gevraagd voor de Penitentiare Inrichting Alphen a/d Rijn
In de Penitentiare Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn worden regelmatig kerkdiensten gehouden voor de gedetineerden. Daarbij worden de geestelijk verzorgers bijgestaan [...]
A.s. zondag: orgelvesper
A.s. zondag, 19 september om 16.30 uur, is er weer een orgelvesper. Simon Stelling bespeelt het orgel en ds. Leo van Rikxoort verzorgt de liturgie. In deze orgelvesper [...]
Bedankt!
Zondag 12 september hielden we onze startzondag in de Adventskerk. Thema was: Van U is de toekomst! Voorgangers waren de beide predikanten. Behalve door organist Simon [...]
Hoop voor de Toekomst, ook voor Uganda?
Mooie dienst vanmorgen met een prachtig thema wat ook aansluit bij de groep jongeren uit de gemeente die volgend jaar in Uganda met World Servants hopen te bouwen [...]
Kinderoppas 12 en 19 september
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas tijdens de kerkdiensten op zondag 12 en 19 september. U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Startweekend `Wie is de mol` - Terugblik
In het weekend van 3-5 september vertrok een grote groep jongeren naar het 10<sup>e</sup> startkamp met rode draad ‘wie is de mol’. Dankbaar dat [...]
Zondagavond 5 september: voorzichtige zangdienst
Zondagavond 5 september hoopt ds. Henzen voor te gaan. Nu we vanaf die datum als gemeente weer de alle liederen in de dienst zingen, verandert dat ook wat voor de avonddienst.