MenuNieuwsberichten

Begroting CKRM 2021 ter inzage

Bron: College van Kerkrentmeesters, Datum: zaterdag 21 november 2020

De kerkenraad heeft maandagavond 16 november de begroting voor het jaar 2021 van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De begroting op hoofdlijnen kunt u hieronder in dit nieuwsbericht zien.

In de begroting 2021 zijn, in tegenstelling tot eerdere jaren, dotaties aan onderhoudsvoorzieningen opgenomen voor zowel het kerkgebouw als het orgel. In het verleden werden de verwachte uitgaven voor groot onderhoud (voor zowel het kerkgebouw als het orgel) voor komend jaar opgenomen. Deze nieuwe manier van begroten is in lijn met de herziene regels van de PKN rondom het begroten en verantwoorden van onderhoudskosten.

Baten Begroting 2021 Begroting 2020 Jaarrekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken 41.750 29.000 22.708
Rente 150 250 210
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 0 29.000 0
Bijdragen levend geld 227.500 235.500 248.042
Subsidies en bijdragen 35.000 45.223 95.892
Totaal baten (A) 304.400 338.973 366.852
Uitgaven en kosten Begroting 2021 Begroting 2020 Jaarrekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 80.200 187.993 73.480
Kosten overige eigendommen en inventarissen 4.200 1.200 195
Afschrijvingen 21.000 10.500 11.162
Pastoraat 161.000 184.650 105.993
Lasten kerkdiensten en kerleijke activiteiten 15.500 12.500 16.118
Verplichtingen/bijdragen andere organen 16.250 15.500 14.543
Salarissen en vergoedingen 40.950 40.850 36.405
Kosten beheer, administratie en archief 15.150 12.650 15.136
Rentelasten/bankkosten 1.000 1.100 940
Totaal lasten (A) 355.250 466.943 273.973
Operationeel resultaat (A) -50.850 -127.970 92.879
Incidentele baten en lasten Begroting 2021 Begroting 2020 Jaarrekening 2019
Incidentele baten 0 0 6.543
Incidentele lasten 0 0 -137
Incidentele baten en laten (B) 0 0 6.406
Resultaat verslagjaar (A-B) -50.850 -127.970 99.825
Mutaties bestemmingsreserves/fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 115.000 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 29.500 0 2.967
Toevoegen bestemmingsreserves 0 0 -9.582
Toevoegen bestemmingsfondsen 0 0 -25.763
Totaal mutaties bestemmingsreserves/fondsen (C) 29.500 115.000 -32.378
Resultaat naar algemene reserve (D) -21.350 -12.970 66.907

Heeft u vragen over de begroting of wilt u de gedetailleerde begroting inzien? Dan kunt u dit tot 3 december 2020 mailen aan het college van kerkrentmeesters, cvk@adventskerk.info. Het inzien van de begroting zal in verband met Corona dit jaar niet op afspraak op het kerkelijk bureau plaatsvinden, maar wij zullen u de begroting op verzoek per mail toesturen.

Heeft u commentaar op de begroting dat u met de kerkenraad wil delen dan kunt u dit mailen naar scriba@adventskerk.info. Nadat de begroting ter inzage heeft gelegen en u de gelegenheid hebt gehad hierop te reageren richting de scriba zal de kerkenraad naar verwachting de begroting in haar vergadering op 7 december 2020 definitief vaststellen.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Maak uw (korte) kerstgroet video
In het bericht van <a href="https://www.adventskerk.info/index.php?head=1&sub=2&nieuwsid=2343&pageid=4" target="_blank">ds. Van [...]
Kerstgroet
Als gemeente komen we op zondag wel bijeen, maar in net iets meer dan minimale bezetting. We zien elkaar niet. We wonen ook verspreid door Alphen heen, waardoor we elkaar [...]
Geen kerstbrodenactie van Stichting Roemeniƫ Hunedoara
Vanwege alle coronamaatregelen zitten er zoveel haken en ogen aan de organisatie van de kerstbrodenactie, dat het bestuur van de Stichting Roemenië Hunedoara besloten [...]
Doordeweekse uitzendingen in Adventstijd
Op de woensdagen 2, 9, 16 en 23 december kunt vanaf 19.30 u via het YouTubekanaal van de Adventskerk een programma bekijken in het teken van Advent. Het is ook via de [...]
Inschrijven - nog plek in middagdienst
De inschrijving voor de kerkdiensten a.s. zondag loopt nog tot vanavond 18.00 uur. U kunt voor beide diensten inschrijven. Het maakt niet uit of u direct maandagmorgen, [...]
Dopen?
Volgens het kerkdienstrooster is zondag 6 december, de tweede zondag van advent, gepland als doopzondag. Nu zijn mij geen gemeenteleden bekend die kort geleden een kindje [...]
Adventsproject kindernevendienst
Aankomende zondag begint de adventsperiode. De leiding van de kindernevendienst heeft hiervoor een adventsproject gemaakt met de titel: "Ik zie toekomst in jou" [...]
Gedachtenis
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar - de zondag voor Advent aanbreekt - wordt stilgestaan bij hen die ons het afgelopen jaar aan de dood zijn ontvallen.
Begroting Diaconie 2021 `ter inzage`
In de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag 16 november is de begroting 2021 van de diaconie voorlopig goedgekeurd.
Begroting CKRM 2021 ter inzage
<p>De kerkenraad heeft maandagavond 16 november de begroting voor het jaar 2021 van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De begroting op hoofdlijnen kunt [...]
Laatste zondag kerkelijk jaar - gedachtenis overledenen
Zondagmorgen gedenken we de overleden gemeenteleden. In verband met de maatregelen rond Covid19 is die dienst maar beperkt toegankelijk. Daarom wordt de Adventskerk zondagmiddag [...]
Kerstpakkettenactie 2020
Help mee om van de kerstpakkettenactie 2020 weer een succes te maken. U kunt helpen door artikelen te doneren, pakketten te bezorgen of financieel bij te dragen. Tot [...]
Afscheid Gerry Baerveldt van Draadomroep
Gerry Baerveldt is 50 jaar geleden als omroepster begonnen, bij de kerktelefoon van de Adventskerk! Ontelbaar is het aantal jarige luisteraars die ze gefeliciteerd heeft [...]
22 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden, en zoeken we met [...]
Diensten uitgezonden door Studio Alphen TV
Studio Alphen zendt elke zondagmorgen een kerkdienst uit op televisie. De komende tijd wil men afwisselend de dienst in de Adventskerk en die in de Maranathakerk uitzenden. [...]
Sirkelslag KIDS
Op vrijdag 20 november doen wij - rekening houdend met de laatste adviezen vanuit de Rijksoverheid - vanuit de Adventskerk mee aan Sirkelslag KIDS 2020!
C-Challenge - Jongerendienst
In de Lichtkring is een groep jongeren bezig om een digitale jongerendienst te organiseren. Deze bijeenkomst heeft de naam C-challenge gekregen en staat voor de uitdaging(en) [...]
Inschrijven dankdienst woensdag 4 november
Op de dankdag voor gewas en arbeid wordt zoals gebruikelijk om 19.30 een gezamenlijke dienst gehouden in de Maranathakerk. Ds. A.M.D. van Briemen, van de Lichtkring, [...]
Feestelijke (her)ingebruikname Steinmeyer-orgel
In de morgendienst op zondag 25 oktober, is het Steinmeyer-orgel van de Adventskerk feestelijk opnieuw in gebruik genomen. Het 2360 pijpen tellende orgel was aan intensief [...]
Oogstdienst en fruit inzamelen
Zaterdagochtend 7 november 09.00 - 11.00 uur fruit brengen Adventskerk. Zondagmorgen 8 november oogstdienst en fruitbakjes wegbrengen na de dienst
Belijdeniscatechisatie / opfriscursus
Al enige malen heb ik een oproep gedaan om belijdeniscatechisatie te volgen. Eén gemeentelid heeft zich tot nu toe aangemeld. Ik dacht: Als er één [...]
Impressie in beeld - eerste clubavond
Dinsdag 6 oktober hebben we de eerste club avond gehad. We hebben met elkaar geluisterd naar verschillende liedjes en naar het bijbelverhaal, het verhaal ging over de [...]
M.i.v. aanstaande zondag: 30 mensen per dienst
Met pijn in het hart heeft de kerkenraad moeten besluiten om vanaf aanstaande zondag maar 30 mensen per dienst toe te laten (exclusief medewerkers). We zien het als onze [...]