MenuNieuwsberichten

Belijdenis doen

Bron: Leo van Rikxoort, Datum: maandag 21 september 2020

Waarom zou je belijdenis doen? Je bent gedoopt, en dan is het toch goed? Laat het duidelijk zijn: je hoeft geen belijdenis te doen, je mág het doen. Als je wordt gedoopt, zegt de Here God in zijn liefde ‘ja’ tegen jou. De belijdenis is daar een antwoord op. Je zegt dan ‘ja’ tegen God. Je neemt dan de verantwoordelijkheid op je voor de doop die je ooit, toen je dat nog helemaal niet besefte, ontving. Het kan ook zijn, dat je niet bent gedoopt. Als je het verlangen hebt, door de doop, bij Hem te willen horen, dan kan dat als je belijdt in Hem te geloven als je Heer en Verlosser. Op die (openbare) belijdenis bereiden we ons voor door middel van een aantal catecheseavonden, dat wil zeggen avonden in het teken van geloofsonderricht. Wie zegt, ‘ja, dat wil ik’, of er een gesprek over wil hebben, kan zich bij mij melden. Ik hoop van harte dat er gemeenteleden zijn die dat doen! Je hoeft er, mocht je dat denken, niet persé jong voor te zijn.


Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Belijdeniscatechisatie / opfriscursus
Al enige malen heb ik een oproep gedaan om belijdeniscatechisatie te volgen. Eén gemeentelid heeft zich tot nu toe aangemeld. Ik dacht: Als er één [...]
Impressie in beeld - eerste clubavond
Dinsdag 6 oktober hebben we de eerste club avond gehad. We hebben met elkaar geluisterd naar verschillende liedjes en naar het bijbelverhaal, het verhaal ging over de [...]
M.i.v. aanstaande zondag: 30 mensen per dienst
Met pijn in het hart heeft de kerkenraad moeten besluiten om vanaf aanstaande zondag maar 30 mensen per dienst toe te laten (exclusief medewerkers). We zien het als onze [...]
Corona reporters Adventskerk
In de jeugddienst op zondag 4 oktober werd een filmpje getoond dat de `corona reporters` hebben gemaakt toen ze verschillende jongeren spraken. Hier kunt u dat nog eens [...]
Sint en (Kerst)Geschenkpakket voor World Servants 2021
De actiegroep Alphen aan den Rijn van World Servants is de volgende actie gestart. We verkopen nu Sint pakketten, speculaaspoppen en een geschenkpakket.
31 oktober: Escaperoom voor jongeren in de Adventskerk
Zaterdag 31 oktober kunnen jongeren vanaf 12 jaar meedoen aan een bijzondere escape room in de Adventskerk. De inschrijving is nu geopend.
Avondmaalsvieringen op zondag 11 oktober
Zondag 11 oktober a.s. vieren we in een ochtend- en een middagdienst het avondmaal. Beide vieringen zullen vanwege Corona op een andere manier worden gehouden. Om verplaatsing [...]
Mondkapjes in de kerk
De overheid geeft het dringende advies om een mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Ook de Adventskerk is zo’n binnenruimte waar veel mensen [...]
World Servants 2021, 1e financiële mijlpaal bereikt
Mede na ontvangst van een prachtige gift is het bedrag op onze actiepagina de grens van 10.000,00 euro gepasseerd!
Jeugddienst 4 oktober 10.00 uur
Zondag 4 oktober wordt er een jeugddienst gehouden. Voor alle leeftijden, maar gericht op de jongeren. Ds. Leo van Rikxoort zal stilstaan bij het thema: "Corona, [...]
World Servants 2021, een update
Als actiegroep willen we u graag even bijpraten over de activiteiten in de afgelopen en komende periode.
Belijdenis doen
Waarom zou je belijdenis doen? Je bent gedoopt, en dan is het toch goed? Laat het duidelijk zijn: je hoeft geen belijdenis te doen, je mág het doen. Als je wordt [...]
Beamerstoring
Vanmorgen waren er helaas problemen met de beamerpresentatie. Heel vervelend voor wie de dienst thuis of in de kerk meevierde, en de teksten niet kon meelezen. En heel [...]
Kindernevendienst weer twee groepen
Vanaf aanstaande zondag gaan we weer kindernevendienst draaien met twee groepen: de kinderen van groep 1 t/m 4 in de groep van de jongste kinderen, en de oudere kinderen [...]
Ds. De Vries-Terpstra neemt beroep aan!
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Sara de Vries-Terpstra ons laten weten dat zij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Steiger weg uit kerkzaal
De steiger die in de kerkzaal was geplaatst voor de restauratie van het orgel, is vandaag weer afgebroken. Dat betekent dat de voorganger en de beamerschermen gelukkig [...]
Herbevestiging ouderling-kerkrentmeester
Op 1 maart mochten we een heel aantal ambtsdragers bevestigen en herbevestigen. Ouderling-kerkrentmeester Jaap Stapper kon er die zondag niet bij zijn. We hebben toen [...]
Adventus opgeheven
Het Christelijk Gemengd Koor Adventus heeft helaas moeten besluiten om zich met onmiddellijke ingang op te heffen. Dat het koor opgeheven zou worden, was al wel eerder [...]
Jam kopen voor actiegroep World Servants 2021
Martine had u al geadviseerd uw boterhammetjes klaar te leggen voor onze jam actie en we zijn zover. De actiegroep heeft onder de bezielende leiding van onze meesterchef [...]
Kinderoppas aanstaande zondag
Aanstaande zondag, 6 september, zal er voor het eerst weer oppas zijn voor de allerkleinsten (0-4 jaar). U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Beroep en kennismaking ds. De Vries-Terpstra
Vanwege de zomervakantie heeft het even geduurd, maar nu gaat het echt gebeuren: op 1 september rijden de voorzitters van de kerkenraad en van de beroepingscommissie [...]