MenuNieuwsberichten

Impressie overstapdienst 2020

Bron: Adventskerk, Datum: zondag 12 juli 2020

De morgendienst was een dienst waarin de jongeren centraal stonden. Vier van hen maken nu de overstap naar de middelbare school: Abel, Laura, Ilse en Kian. Veel dingen zijn niet doorgegaan de afgelopen periode: een feest, kamp, of wat er normaal ook georganiseerd zou zijn. Deze ‘overstapdienst’ ging gelukkig wel door.

Nog steeds zijn de diensten bijzonder. Er zijn maar 100 mensen, en we mogen niet zingen. Dat betekent dat we ons ‘redden’ met twee zangers en Simon op piano. Heel mooi, maar we horen nog niet de vertrouwde samenzang. De liederenkeus is ook nog wat anders. Dat heeft niet zozeer met de beamer en de video op youtube te maken. Of een nieuwe koers van de Adventskerk. Maar met het zingen met solisten en piano.

Wedstrijd
Ds. Van Rikxoort sprak deze ochtend n.a.v. lezingen uit 1 Korintiërs 9:24-27 en Hebreeën 12:1-3 over ‘Sporten’. Zelf heeft hij met dat sporten niet superveel. De vier jongeren die nu overstapten juist wel. En een sportwedstrijd heeft ook wel wat met het geloof te maken. Natuurlijk gaat het om het winnen van een wedstrijd, maar daar kom je niet als je niet traint, niet oefent. En daar komt geloof dichtbij: oefening is ook daar iets dat doorgaand van belang is. Volhouden en discipline zijn ook daar erg belangrijk. Hoe makkelijk krijgen andere dingen voorrang op bijbellezen of naar de kerk gaan?

Verschil
Toch bleef het niet bij deze vergelijking. Want er is – zo klonk het – ook een wezenlijk verschil. De ‘wedstrijd van het geloof’ is gewonnen door Jezus Christus. Wij hoeven in Zijn navolging niet meer te winnen, de overwinning is behaald! Ook dat is iets waarvan de diepgang, de betekenis voor jou, alleen tot je kan doordringen als je vaker bij deze overwinning bepaald wordt.

Tot slot
Hieronder enkele foto’s uit de dienst, die ook volledig is terug te kijken. Eén lied kon vanochtend niet worden afgespeeld. De nederlandse versie daarvan (met samenzang) is hieronder beschikbaar: ‘God van Licht’ (My Lighthouse).


(Download originelen van de foto`s hieronder)


Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
World Servants 2021, 1e financiële mijlpaal bereikt
Mede na ontvangst van een prachtige gift is het bedrag op onze actiepagina de grens van 10.000,00 euro gepasseerd!
Jeugddienst 4 oktober 10.00 uur
Zondag 4 oktober wordt er een jeugddienst gehouden. Voor alle leeftijden, maar gericht op de jongeren. Ds. Leo van Rikxoort zal stilstaan bij het thema: "Corona, [...]
World Servants 2021, een update
Als actiegroep willen we u graag even bijpraten over de activiteiten in de afgelopen en komende periode.
Belijdenis doen
Waarom zou je belijdenis doen? Je bent gedoopt, en dan is het toch goed? Laat het duidelijk zijn: je hoeft geen belijdenis te doen, je mág het doen. Als je wordt [...]
Beamerstoring
Vanmorgen waren er helaas problemen met de beamerpresentatie. Heel vervelend voor wie de dienst thuis of in de kerk meevierde, en de teksten niet kon meelezen. En heel [...]
Kindernevendienst weer twee groepen
Vanaf aanstaande zondag gaan we weer kindernevendienst draaien met twee groepen: de kinderen van groep 1 t/m 4 in de groep van de jongste kinderen, en de oudere kinderen [...]
Ds. De Vries-Terpstra neemt beroep aan!
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Sara de Vries-Terpstra ons laten weten dat zij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Steiger weg uit kerkzaal
De steiger die in de kerkzaal was geplaatst voor de restauratie van het orgel, is vandaag weer afgebroken. Dat betekent dat de voorganger en de beamerschermen gelukkig [...]
Herbevestiging ouderling-kerkrentmeester
Op 1 maart mochten we een heel aantal ambtsdragers bevestigen en herbevestigen. Ouderling-kerkrentmeester Jaap Stapper kon er die zondag niet bij zijn. We hebben toen [...]
Adventus opgeheven
Het Christelijk Gemengd Koor Adventus heeft helaas moeten besluiten om zich met onmiddellijke ingang op te heffen. Dat het koor opgeheven zou worden, was al wel eerder [...]
Jam kopen voor actiegroep World Servants 2021
Martine had u al geadviseerd uw boterhammetjes klaar te leggen voor onze jam actie en we zijn zover. De actiegroep heeft onder de bezielende leiding van onze meesterchef [...]
Kinderoppas aanstaande zondag
Aanstaande zondag, 6 september, zal er voor het eerst weer oppas zijn voor de allerkleinsten (0-4 jaar). U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Beroep en kennismaking ds. De Vries-Terpstra
Vanwege de zomervakantie heeft het even geduurd, maar nu gaat het echt gebeuren: op 1 september rijden de voorzitters van de kerkenraad en van de beroepingscommissie [...]
Liedboek en Hemelhoog
De afgelopen tijd (o.a. tijdens de gemeentevergadering over het beroepingswerk) kwamen er vragen over de bundel Hemelhoog. Hoe zit dat nu? Gaan we nog een bundel naast [...]
Voortgang restauratie Steinmeyer-orgel
De restauratie van het Steinmeyer-orgel vordert gestaag, al hebben ook de orgelbouwers natuurlijk vakantie gehad. Op 26 augustus wordt in de kerk een steiger geplaatst [...]
Galerij weer in gebruik
Tot nu toe hebben we voor de diensten in de Adventskerk een maximum van 100 kerkgangers aangehouden. Met ingang van aanstaande zondag, 23 augustus, nemen we ook de galerij [...]
Stroopwafelactie groot succes!
Martine heeft namens de actiegroep World Servants 2021 vanmorgen de prachtige opbrengst van de stroopwafelactie bekend gemaakt: een netto bedrag van € 2.294,50. [...]
Startkamp gaat niet door
Helaas hebben we moeten besluiten het startkamp voor de jongeren vanaf 12 jaar te schrappen.