MenuNieuwsberichten

Gemeente besluit om
ds. S. de Vries-Terpstra te beroepen

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: zondag 12 juli 2020

Op woensdag 8 juli werd in een goedbezochte gemeentevergadering (in twee bijeenkomsten) een predikant voorgedragen voor onze vacature. De aanwezigen hebben van harte ingestemd met deze voordracht. En dus deelt de kerkenraad nu met vreugde en dankbaarheid mee dat onze gemeente een beroep wil uitbrengen op dominee Sara de Vries-Terpstra, predikant in Sintjohannesga-Delfstrahuizen.

Ds. Sara de Vries-Terpstra (37) is geboren in Wommels. Ze heeft theologie gestudeerd in Kampen, en is enige tijd jeugdwerker geweest in Hellendoorn. Sinds 2011 is zij als predikant verbonden aan de gemeente van Sintjohannesga-Delfstrahuizen. Ze is getrouwd met Irmen, en zij hebben drie kinderen.

Ds. De Vries ervaart het predikantschap als een roeping. Ze stelt Christus centraal in haar preken, en wil met eigentijdse taal aan jong en oud overbrengen wat het geloof voor het dagelijks leven betekent. Ze is open, pastoraal, verbindend en creatief.

Predikant voor 80%
Als gemeente hebben we 1,8 predikantsplaats: dat wil zeggen één predikant voor 100% van de werktijd, en één voor 80%. We willen ds. De Vries beroepen voor 80% van de werktijd.

Bezwaartermijn
Mocht u bezwaar hebben tegen de gevolgde procedure, dan kunt u uw bezwaar tot zaterdag 18 juli indienen bij de scriba (Hella Verweij, scriba@adventskerk.info; Quadriviumlaan 36, Alphen a/d Rijn).

Beroep en kennismaking
Als er geen bezwaren zijn, kan het beroep daadwerkelijk worden uitgebracht. Vanwege de zomervakantie zal dat dan circa eind augustus gebeuren. Vanaf dat moment heeft ds. De Vries drie weken de tijd om te besluiten of zij het beroep wil aannemen.
In die periode wil ds. De Vries ook graag een keer voorgaan in de Adventskerk. Dat staat gepland voor zondag 6 september (morgendienst). Hierover volgt t.z.t. meer informatie. We zien er alvast naar uit!

We zijn blij en dankbaar dat we deze grote stap in het beroepingswerk kunnen zetten! Veel dank ook aan de beroepingscommissie, die de afgelopen twee (!) jaar heel veel werk heeft verzet om onze beide vacatures te vervullen.

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij-Willering, scriba

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
World Servants 2021, 1e financiële mijlpaal bereikt
Mede na ontvangst van een prachtige gift is het bedrag op onze actiepagina de grens van 10.000,00 euro gepasseerd!
Jeugddienst 4 oktober 10.00 uur
Zondag 4 oktober wordt er een jeugddienst gehouden. Voor alle leeftijden, maar gericht op de jongeren. Ds. Leo van Rikxoort zal stilstaan bij het thema: "Corona, [...]
World Servants 2021, een update
Als actiegroep willen we u graag even bijpraten over de activiteiten in de afgelopen en komende periode.
Belijdenis doen
Waarom zou je belijdenis doen? Je bent gedoopt, en dan is het toch goed? Laat het duidelijk zijn: je hoeft geen belijdenis te doen, je mág het doen. Als je wordt [...]
Beamerstoring
Vanmorgen waren er helaas problemen met de beamerpresentatie. Heel vervelend voor wie de dienst thuis of in de kerk meevierde, en de teksten niet kon meelezen. En heel [...]
Kindernevendienst weer twee groepen
Vanaf aanstaande zondag gaan we weer kindernevendienst draaien met twee groepen: de kinderen van groep 1 t/m 4 in de groep van de jongste kinderen, en de oudere kinderen [...]
Ds. De Vries-Terpstra neemt beroep aan!
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Sara de Vries-Terpstra ons laten weten dat zij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Steiger weg uit kerkzaal
De steiger die in de kerkzaal was geplaatst voor de restauratie van het orgel, is vandaag weer afgebroken. Dat betekent dat de voorganger en de beamerschermen gelukkig [...]
Herbevestiging ouderling-kerkrentmeester
Op 1 maart mochten we een heel aantal ambtsdragers bevestigen en herbevestigen. Ouderling-kerkrentmeester Jaap Stapper kon er die zondag niet bij zijn. We hebben toen [...]
Adventus opgeheven
Het Christelijk Gemengd Koor Adventus heeft helaas moeten besluiten om zich met onmiddellijke ingang op te heffen. Dat het koor opgeheven zou worden, was al wel eerder [...]
Jam kopen voor actiegroep World Servants 2021
Martine had u al geadviseerd uw boterhammetjes klaar te leggen voor onze jam actie en we zijn zover. De actiegroep heeft onder de bezielende leiding van onze meesterchef [...]
Kinderoppas aanstaande zondag
Aanstaande zondag, 6 september, zal er voor het eerst weer oppas zijn voor de allerkleinsten (0-4 jaar). U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Beroep en kennismaking ds. De Vries-Terpstra
Vanwege de zomervakantie heeft het even geduurd, maar nu gaat het echt gebeuren: op 1 september rijden de voorzitters van de kerkenraad en van de beroepingscommissie [...]
Liedboek en Hemelhoog
De afgelopen tijd (o.a. tijdens de gemeentevergadering over het beroepingswerk) kwamen er vragen over de bundel Hemelhoog. Hoe zit dat nu? Gaan we nog een bundel naast [...]
Voortgang restauratie Steinmeyer-orgel
De restauratie van het Steinmeyer-orgel vordert gestaag, al hebben ook de orgelbouwers natuurlijk vakantie gehad. Op 26 augustus wordt in de kerk een steiger geplaatst [...]
Galerij weer in gebruik
Tot nu toe hebben we voor de diensten in de Adventskerk een maximum van 100 kerkgangers aangehouden. Met ingang van aanstaande zondag, 23 augustus, nemen we ook de galerij [...]
Stroopwafelactie groot succes!
Martine heeft namens de actiegroep World Servants 2021 vanmorgen de prachtige opbrengst van de stroopwafelactie bekend gemaakt: een netto bedrag van € 2.294,50. [...]
Startkamp gaat niet door
Helaas hebben we moeten besluiten het startkamp voor de jongeren vanaf 12 jaar te schrappen.