MenuNieuwsberichten

Ambtsdragers gezocht: zingevend, praktisch, en gewoon leuk

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: woensdag 13 november 2019

Begin volgend jaar treedt een aantal ambtsdragers af, en er zijn al enkele vacatures. De kerkenraad is dus dringend op zoek naar versterking. Weet u iemand die geschikt zou zijn voor een ambt? Of voelt u zichzelf aangesproken? Graag vertellen we u iets meer over het werk van de kerkenraad.

De kerkenraad bestaat momenteel uit 22 mensen. Het is een enthousiaste groep, en de sfeer is prima. Er wordt serieus gediscussieerd, maar ook hartelijk gelachen. Verreweg de meeste kerkenraadsleden doen het kerkenraadswerk naast een baan en/of een gezin. De één kan er meer tijd en energie aan besteden dan de ander, en dat is niet erg: je doet gewoon wat in je vermogen ligt.
Tenminste, zo zou het altijd moeten zijn. Maar als er vacatures in de kerkenraad zijn, moet hetzelfde werk door minder mensen gedaan worden, en wordt het zwaar. Want we voelen ons dan toch verantwoordelijk… Eigenlijk zouden we 26 ambtsdragers (plus twee predikanten) moeten hebben. Als in het voorjaar enkele mensen aftreden, blijven er nog maximaal 16 over. U begrijpt: er zijn nieuwe ambtsdragers nodig, om samen aan onze mooie gemeente te bouwen!

Vier diakenen gezocht: ‘Gewoon heel leuk’
‘Diaken zijn is gewoon ontzettend leuk!’ zegt diaken Wim Bol. ‘De diaconie is een enthousiast team. En het is mooi werk: mensen helpen en ondersteunen, binnen de gemeente en daarbuiten, ook landelijk en wereldwijd. Het is heel praktisch: vanuit je geloof iets doen voor een ander. En daar krijg je zelf ook veel voor terug.’
Meer informatie: Jeroen van den Hoven (e-mail, tel. 06-51964149), Wim Bol (e-mail, tel. 0172-490430).

Drie jeugdouderlingen gezocht: ‘Zingevend en gezellig’
‘Als jeugdouderlingen proberen we de kinderen en jongeren betrokken te houden bij de gemeente,’ vertelt jeugdouderling Jan Hoornstra. ‘We willen hun graag Gods liefde meegeven! Om groepsvorming bij de jongeren te stimuleren, organiseren we zowel binnen- als buitenkerkelijke activiteiten. Jeugdouderling zijn is dus zingevend én gezellig!’
Meer informatie: Jan Hoornstra (e-mail, tel. 0172-437326), Heleen Stigter (e-mail, tel. 0172-495250).

Minstens twee ouderlingen gezocht: ‘Fijne gesprekken’
Omzien naar elkaar, door mensen te bezoeken of wijkontmoetingen te organiseren: dat doen de ouderlingen, in samenwerking met de HVD. ‘Belangrijk is een luisterend oor,’ zegt ouderling Jaap Sonneveld. ‘Zo ontstaan fijne gesprekken, waardoor ook je eigen geloofsleven wordt versterkt. Wat is er nou mooier dan iets voor elkaar te betekenen, met en voor elkaar te bidden en uit de Bijbel te lezen?’ Veel mensen vragen zich af: kan ik dat wel? ‘Ja,’ zegt Jaap stellig, ‘want God staat je bij.’
Meer informatie: Jaap Sonneveld (e-mail, tel. 06-30390958).
Naast de ouderlingen zijn er ook bezoekmedewerkers. Zij doen hetzelfde werk als een ouderling, maar maken geen deel uit van de kerkenraad. Ook nieuwe bezoekmedewerkers zijn heel welkom!

Een of twee ouderlingen-kerkrentmeester gezocht: ‘Praktische bijdrage’
‘Als kerkrentmeesters zijn wij verantwoordelijk voor bijna alle zakelijke aspecten van onze gemeente,’ vertelt ouderling-kerkrentmeester Frans Godthelp. ‘Denk aan het onderhoud van de kerk en de pastorieën, en de restauratie van het orgel. Maar bijvoorbeeld ook de financiële administratie en de ledenadministratie, schoonmaak, verhuur (samen met De Vrienden), en geldwervingsacties zoals Kerkbalans. Zo leveren we op een hele praktische manier een bijdrage aan onze gemeente.’
Meer informatie: Frans Godthelp (e-mail).
Er zijn ook kerkrentmeesters die geen lid van de kerkenraad zijn. Ook hier zoeken we versterking van het team!

Hoe zit dat met kerkenraadsvergaderingen?
We hebben een grote en een kleine kerkenraad. Alle ambtsdragers zitten in de grote kerkenraad; die vergadert vijf keer per jaar (behalve als de beroepingscommissie een predikant voordraagt, dan vergaderen we graag een keertje extra!). De grote kerkenraad denkt na over de grote lijnen, de inhoudelijke onderwerpen, de koers van de gemeente. De praktische zaken worden zo veel mogelijk afgehandeld door de kleine kerkenraad, die tien keer per jaar vergadert en bestaat uit zeven of acht ambtsdragers.

Geef namen door!
Weet u iemand die volgens u geschikt is voor een ambt? Of voelt u zichzelf aangesproken? Laat het ons alstublieft op korte termijn weten! Mail naar de scriba, Hella Verweij (e-mail), of spreek een kerkenraadslid aan. Bij voorbaat dank voor uw meedenken!

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scriba

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Prins Bernhard Cultuurfonds
De Stichting Vrienden van de Adventskerk heeft van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging gekregen van € 9000 voor de restauratie van het Steinmeyer orgel in [...]
Terugblik gemeenteavond
Op 27 november hadden we een goed bezochte, geanimeerde gemeenteavond. Ds. Zijlstra vertelde in het kort wat de ideeënbus de afgelopen maanden had opgebracht. Dat was [...]
Stichting Dinamo Fonds zegt bijdrage toe voor de orgelrestauratie
De Stichting Dinamofonds draagt al ruim 25 jaar bij aan projecten van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumenten. Voor de restauratie van het monumentale Steinmeyerorgel [...]
Top2000-relicafé: vieren met een muzikale boodschap
Wie oud & nieuw zegt, zegt ‘Top 2000’. In de Bron of de Lichtkring legt men al snel de link met de Top2000-diensten en de Top2000-relicafés die sinds 2014 worden [...]
Kerstbrodenactie
De zondagen 1 en 8 december kunnen ’s morgens in de Adventskerk, Bron, Goede Herderkerk, Lichtkring en Maranathakerk kerstbroden worden besteld. Met de opbrengst wordt [...]
Nieuwjaarsconcert De Gouwestem
Nieuwjaarsconcert in de Adventskerk met het grootste mannenkoor van Nederland, De Gouwestem.
Groothuisbezoek in wijk Kerk en Zanen op 9 december a.s.
Voor de gemeenteleden in de wijk Kerk en Zanen wordt op maandagavond 9 december een groothuisbezoek georganiseerd. De inloop is vanaf 19.45 uur bij Marianne en Peter [...]
Opbrengst deurcollecte
De extra deurcollecte voor het onderhoud van de pastorieën op zondag 3 november heeft het mooie bedrag van 952,20 euro opgebracht. Het CKRM is heel dankbaar voor deze [...]
Lopers kerkbalans gezocht
In januari organiseert de kerk weer de actie Kerkbalans. Voor het wegbrengen en ophalen van de enveloppen zijn een groot aantal vrijwilligers actief, waarvan vele al [...]
Chauffeurs gezocht voor de autodienst
Elke zondagmorgen worden oudere gemeenteleden die niet meer zelf naar de kerk kunnen komen, door de autodienst gehaald en gebracht. Dat is dankbaar werk! Want hoe mooi [...]
Ambtsdragers gezocht: zingevend, praktisch, en gewoon leuk
Begin volgend jaar treedt een aantal ambtsdragers af, en er zijn al enkele vacatures. De kerkenraad is dus dringend op zoek naar versterking. Weet u iemand die geschikt [...]
Leiding Oppasdienst gezocht
Vanwege onder andere het verloop van ouders wiens jongste kinderen reeds door zijn gegaan naar de Kindernevendienst en enkele volwassenen die na jaren dienst ook eigenlijk [...]
Bestel nog snel Adventskerk-wijn.
25 november sluit de actie.
Mocht u nog wijn willen bestellen – ze is heerlijk, ook leuk om cadeau te geven én u steunt de renovatie van het Steinmeyerorgel – dan kunt u dat doen tot en met [...]
Oefenmateriaal kerstkoor beschikbaar
Nu het kerstkoor weer gaat oefenen is ook het oefenmateriaal van Simon Stelling weer beschikbaar.
Oogstdienst zondag 1o november 2019
Oogstdienst zondag 10 november 2019 - U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. Psalm 65
Kerstpakkettenactie 2019: een steuntje in de rug
Ook dit jaar organiseren het Diaconaal Platform Alphen (DPA) en de Stichting Slimm de bekende Kerstpakkettenactie. Deze actie is er om iedere Alphenaar die een steuntje [...]
Gemeenteavond 27 november; ideeënbus t/m 17 november
Er zijn al veel reacties binnengekomen in de ideeënbus – zowel in de fysieke bus in de ontmoetingsruimte, als via de ‘digitale bus’ (idee@adventskerk.info). Daar [...]
Souvenirs
De diakonie van de Adventskerk zet zich dagelijks in voor het ondersteunen van mensen die dringend hulp nodig hebben. Dit betekend ook dat wij hier geld voor nodig hebben. [...]
Oogstdienst en fruit inzamelen
Op zondagmorgen 10 november vieren we weer de jaarlijkse oogstdienst. We zamelen hiervoor fruit in. U kunt uw fruit brengen op zaterdagmorgen 9 november tussen 09.00 [...]
Aanmelden Sirkelslag KIDS
Op vrijdag 15 november doen wij vanuit de Adventskerk mee aan Sirkelslag KIDS 2019!
Denk mee over het beleid: toekomstdromen
Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op, voor de jaren 2020-2025. We willen heel graag horen wat volgens u/jou de dingen zijn waarmee we als gemeente [...]
Aanmelden doopdienst 8 december
De eerstvolgende doopdienst is op zondag 8 december. In deze dienst gaat ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk voor. Als u uw kind in deze dienst wilt laten dopen, wilt u dat [...]
Catechisatie: je kunt nog aanhaken!
Inmiddels zijn de catechisaties weer begonnen – maar je kunt nog aanhaken! Ben jij in voor een goed gesprek met een dosis gezelligheid erbij? Kom dan ook!
Adventus zingt in zangdienst 3 november
Aanstaande zondagavond, 3 november, is er om 18:30 uur een zangdienst. Voorganger is ds. M. Zebregs uit Valkenburg (ZH). Christelijk Gemengd Koor Adventus onder leiding [...]
Alphens Kerstkoor 2019 gaat bijna van start
Op 17 november gaan de repetities van het Alphens Kerstkoor weer van start. Het is een koor van en voor iedereen! Er zijn op dit moment al heel wat aanmeldingen binnen, [...]
Begroting 2020 ter inzage
De kerkenraad heeft gisteravond de begroting voor het jaar 2020 van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De begroting op hoofdlijnen kunt u hieronder in dit [...]
Begroting Diaconie 2020 ter inzage
De kerkenraad heeft de begroting van Diaconie voor 2020 voorlopig vastgesteld. De begroting ligt nog tot 11 november ter inzage op het kerkelijk bureau.
Dienst Dankdag is in Maranathakerk
In het kerkblad staat vermeld dat de gezamenlijke dienst op Dankdag (woensdag 6 november, 19:30 uur) gehouden wordt in de Adventskerk. Dit is onjuist. Deze dienst wordt [...]
Jam en honing uit Roemenië te koop op Boekenmarkt Goede Herderkerk
In de Goede Herderkerk wordt de jaarlijkse boekenmarkt gehouden op vrijdag 8 november (19:00-21:00 uur) en zaterdag 9 november (9:30-15:00 uur). Er is een grote keuze [...]
Wijnactie 2019 gestart
De wijncommissie stelt u ook dit jaar weer in de gelegenheid de heerlijke wijnen van de Domaine de l’ Arjolle uit de Languedoc (Zuid Frankrijk) te bestellen.
Toezegging van € 20.000 door Fonds Alphen en omstreken voor het orgel
Stichting Vrienden van de Adventskerk heeft een toezegging van een bijdrage van € 20.000 ontvangen van Fonds Alphen en omstreken dat is bestemd voor de restauratie [...]
Nieuw in Alphen: Poëziedienst
Religieuze poëzie wil helpen je ontvankelijk te maken voor de wereld van God. In hun geloofsgedichten zoeken dichters naar woorden voor wat bijna niet te zeggen is. [...]