MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 5 maart 2023 - 10:00 uur
Ds. J. Henzen, uit Wateringen
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 9 - Dank U wel voor de sterren en de maan
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 84: 1 en 2
Stil gebed/Votum en groet
Zingen: Lied 280: 1, 3, 4 en 7 (De vreugde voert ons...)
Gebod
Zingen: Lied 310 (`Een is de Heer, de God der goden....`)
Gebed
Kinderlied: Lied 9 (Adventsbundel, `Dank U wel voor de sterren en de maan...`)
Schriftlezing: Marcus 9: 2-13
Zingen: Psalm 98: 1 en 4
Verkondiging
Zingen: Lied 317: 1 en 3 (Grote God, Gij hebt het zwijgen...)
Dankgebed en voorbede
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 512: 1, 2, 3 en 4 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed....)
Zegen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling van Ontvangst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. W. Bol
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Mw. M.P.E. van `t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie schenken: mw. R. Vermeulen
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Lise Bol
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Ilse Bol
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.