MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 25 september 2022 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 30 - Diep, diep, diep als de zee
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 146: 1, 4 en 5 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 280: 1, 4 en 5 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
leefregel
lied van verootmoediging: Psalm 25: 3 (DNP ‘Heer, denk niet aan mijn verleden’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van vergeving
kinderlied: 30 (Adventskerkbundel) ‘Diep, diep, diep als de zee’
kindermoment, verzorgd door de World Servantsgroep
schriftlezing: Lucas 16: 19 – 31
lied: 313: 1 en 5 ‘Een rijke schat van wijsheid’
verkondiging
lied: Gezang 66: 4, 5 en 6 (Liedboek 1973) ‘Des Heren kracht is groot’
kort filmpje World Servants
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 718 ‘God, die leven hebt gegeven’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Mw. H. Versteeg
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Mw. C.M. van Tol
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie zetten: Mw. G. Oudshoorn
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Sebastiaan Büchner
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.