MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 18 september 2022 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Startzondag
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 19 - Zoek eerst het koninkrijk van God
Orde van dienst:
organist: Simon Stelling
m.m.v. Nico Schipaanboord, Sebastiaan Büchner, Irmen de Vries, Aart Jan Bos, Mart-Antonny van Noorel en Evie-Janne van Noorel

Muziek voor de dienst: Royal Music for the Royal Fireworks (Händel) door Simon, Aart Jan en Mart-Antonny

Welkom en afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 136: 1, 12 en 13 (Loof de Heer, want Hij is goed)
Stil gebed, votum en groet
Hemelhoog 391: 1, 2, 3 (Breng ons samen)
Inleidende woorden
Laat ons samen één zijn (Sela)
Verootmoediging en schuldbelijdenis
Verkondiging van Gods genade
Psalm 73: 7 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gods gebod
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: 19 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
De kinderen gaan naar hun eigen dienst
Terugkoppeling heidag / Diana en Harmien over ‘aan tafel’
Samen zoeken wij naar woorden* (melodie: Ode an die Freude)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 18: 1-8
You raise me up
Preek
Inleidend pianospel voor lied 388
Lied 388 (Voor ieder van ons een plaats aan de tafel)
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Voorstellen stagiair Henk de Vries
Jezus - alles geef ik U (Opwekking 582)
Dankgebed – voorbeden – Onze Vader
Inzameling van de gaven, kinderen komen terug van de oppas
Slotlied: Lied 418 1, 2, 4 (God, schenk ons de kracht)
Wegzending en zegen
Gezongen ‘amen’ (3x)
Trumpet Voluntary (Jeremiah Clarke) door Simon, Aart Jan en Mart-Antonny

*Samen zoeken

Samen zoeken wij naar woorden
om geloven te verstaan.
Samen vormen wij akkoorden
die Gods grootheid op doen gaan.
Liefde, vrede en vertrouwen
vinden wij van groot belang.
Daarmee mogen wij gaan bouwen
aan een kerk met samenhang.

Samen laten wij het horen
dat de Heer ons samenbindt.
Door zijn naam zijn wij herboren
en door Hem aanvaard, bemind.
Ruimte, eerbied, gastvrij leven
staan heel hoog in ons blazoen.
Al die woorden staan geschreven
in de Schrift om ze te doen.

God heeft ieder mens geroepen
om te leven tot zijn eer.
Dwars door alle mensengroepen
roept Hij op tot ommekeer:
‘Wees bewogen, schep verbinding,
toon respect aan jong en oud,
stel je open, zoek ontmoeting
wees een licht en zoutend zout.’
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. C. Sneep
Ouderling van Ontvangst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Mw. M.P.E. van `t Wout
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie schenken: mw. R. Vermeulen
Koffie zetten: Dhr. P. van `t Wout
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.