MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 3 juli 2022 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Afscheid Kindernevendienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 16 - Klein, klein kindje
Orde van dienst:
Overstapdienst van Nathan, Lise, Joris, Hannah, Evelien, Joop, Daniƫl en Harm
Welkom en mededelingen
Psalm 78: 1, 2, 5
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed, 10 geboden
Overstapband: My lighthouse
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 16: Klein klein kindje
Kinderen t/m groep 4 naar de kindernevendienst
Bijbellezing: Numeri 13: 1-3, 17-20, 21-28, 30-33 (Bijbel in gewone taal)
Luisterlied: Opwekking 798 (Houd vol)
Verkondiging
Orgelspel, Lied 289 (ELB) 4 coupletten
Kinderen terug van de kindernevendienst
Overstapmoment
Inleiding
Zingen: 10.000 redenen
Foto`s met ondersteunende muziek: Keep me in the moment
Zingen: Ga met God (aangepaste tekst)

Zingen: Psalm 150a (Geprezen zij God)
Danken en bidden
Collecte
Slotlied: 479: 1, 4 (Heer u bent mijn leven)
Zegen
Gezongen amen

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P.C. Geerlof
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Collectant: Mw. M.P.E. van `t Wout
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie zetten: Dhr. P. van `t Wout
Oppasdienst: Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Martine Wielinga
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.