MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 22 mei 2022 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Jeugddienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 28 - God kent jou
Orde van dienst:
m.m.v New Adventure en Divine
Welkom
Psalm 84a (Wat hou ik van uw huis)
Votum en groet
Gebed
Hemelhoog 695 (Wij willen dat Jezus wordt verhoogd)
Quiz
Kinderlied 28: God kent jou
(de jongste kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Nummer door Divine
Filmpje
Lezing: Ezechiƫl 13: 10-13a (Bijbel in gewone taal)
Woorden om over na te denken en iets mee te doen
Heer U doorgrondt en kent mij (Hemelhoog 49) en Kom tot de Vader (Hemelhoog 429)
Lean on me
(kinderen komen terug van de kindernevendienst)
Gebed
Slotlied: Zegekroon (Opwekking 764)
Zegen/ amen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling van Ontvangst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling: Mw. R. Westdijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Mw. C.M. van Tol
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie zetten: Dhr. P. van `t Wout
Oppasdienst (gebouw SKA): Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
BHV: Gera Klaasse
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.