MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 15 mei 2022 - 16:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Vesper
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
In deze vesper staan koraalbewerkingen van Jan Zwart en Feike Asma centraal.

Stilte
Aanvangswoord
Fantasie over Psalm 66: 1
Zingen Psalm 98: 1 en 3 (zelfde melodie als psalm 66)

Psalmgebed, ingeleid door Orgelkoraal Psalm 91 (Jan Zwart) ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’
Zingen: 1
Lezen: 3 – 8
Zingen: 5
Lezen : 12 – 15
Zingen: 8

Gebed
Lezing: Johannes 14: 1 – 14

Canonisch voorspel over Psalm 84 (Jan Zwart)
Zingen: 1, 2, 5 en 6

Korte overdenking
Fantasie Psalm 42 (Feike Asma)
Zingen: 1 en 7

Avondgebed
Preludium en koraal Psalm 68 (Jan Zwart)
Zingen: 1 en 7

Zegenbede
Fantasie over het Lutherse Gezang `Komt als kind`ren van het licht` (Feike Asma)
Zingen: 1 en 2

Komt als kind’ren van het licht
aan het werk getogen.
Vreest niet, elke vijand zwicht
voor Gods alvermogen.
Alles sterkt u in uw loop,
toekomst en verleden,
leg maar steeds vol blijde hoop
al uw kracht in `t heden.

’t Licht gaat op, de dag genaakt,
’t duister is gevloden.
Gij die slaapt, sta op, ontwaakt
en rijst uit de doden.
Christus roept, volgt, volgt Hem nu,
Hij roept u ten leven.
Lichten wil Hij over u,
u Zijn vrede geven.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.