MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 8 mei 2022 - 09:30 uur
Drs. Joh. van Eijsden, uit Driebruggen
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 20 - Jezus is de goede Herder
Orde van dienst:
Schriftlezing: II TimotheĆ¼s 2
Lied 675: 1 en 2: `Geest van hierboven....`.
Kinderlied lied 20: `Jezus is de goede Herder .....`.
Lied (psalm) 6: 1 en 2: `Heer toon mij uw genade ...`. (na de lezing van de wet)
Lied 642: 1, 2 en 5: `Ik zeg het allen dat Hij leeft...`. (voor de preek)
Lied (psalm) 118: 5: `De Heer is mij tot hulp en ...`. (na de preek)
Lied (psalm) 17: 3: `Gij hulp van wie wordt overmand ...`. (voor de zegen)
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling van Ontvangst: Mw. E. Barendregt
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Dhr. P. van `t Wout
Koffie schenken: Mw. M.I. Bout-van der Velden
Koffie zetten: Mw. D. Koenekoop
Oppasdienst (gebouw SKA): Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
BHV: Albert Hoogendijk
Beamer: Martine Wielinga
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.