MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 24 april 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 24 - Vertel het aan de mensen
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 19: 1 en 3 ‘De hemel roemt de Heer’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 150a: 1 en 4 ‘Geprezen zij God’
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 86: 4 ‘Leer mij naar uw wil te handelen’
leefregel
lied: 316: 4 ‘Het woord van liefde, vrede en recht’
gebed om de opening van het Woord
kinderlied: 24 (Adventskerkbundel) ‘Vertel het aan de mensen’
schriftlezingen: Psalm 8 en Hebreeën 2: 5 – 18
lied: Psalm 8: 1, 2, 3 en 4 ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’
verkondiging
lied: 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’
dankgebed, voorbeden, Onze Vader
collectemoment
slotlied: 591 (Hemelhoog) ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel: ‘Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre’ – Ludwig van Beethoven (1803)
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling van Ontvangst: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Diaken: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Mw. C.M. van Tol
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie zetten: Mw. G. Oudshoorn
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
BHV: Dhr. D.J. Lagerweij
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.