MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 17 april 2022 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Paasdag
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
m.m.v. Paaskoor o.l.v. Simon Stelling, Evie-Janne van Noorel (klarinet), Mart-Antonny van Noorel (trompet), Johan Wassenaar (saxofoon), Alexander Schippers (orgel)
Kinderlied:
Kl 23 - Hij leeft
Orde van dienst:
Improvisatie op lied 619 door Simon en Mart-Antonny, gevolgd door het zingen van Lied 619: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Welkom
-Psalm 118: 1, 9 (Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen)
Votum en groet
- Liedboek 624 (Christus, onze Heer, verrees)
Gebed
Genadeverkondiging (uit 1 Kor. 15)
- Celtic alleluja
-Kinderlied Hemelhoog 182 (Hij leeft)
Kinderen naar de nevendienst
Adagio uit het klarinetconcert van Mozart (Muzikaal intermezzo door Evie-Janne)
Gebed om de Heilige geest
-Lied 286: 1, 2, 3 (Waar de mensen…)
Lezen Johannes 20: 1-18
- Christus resurrexit
Verkondiging
- Hallelujah (Händel)
-Lied 637: 1, 2, 3, 4 (O vlam van Pasen)
Gebeden en gaven
-Hemelhoog 171 (Geprezen zij de Heer)
Zegen
-Hemelhoog 200: 1, 2, 3 (U zij de Glorie)
Simon en Mart-Antonny spelen: Trumpet Voluntary Jeremiah Clarke
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. E. Barendregt
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Sonneveld
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (gebouw SKA): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (gebouw SKA): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
BHV: Richard Klaasse
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.