MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 27 maart 2022 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Radio-uitzending
door Studio Alphen
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 7 - Hoor de vogels zingen weer
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 122: 1, 2 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 122: 3
Gebed
Woord voor onderweg
Evangelische liedbundel 389 (Maak mij een vredestichter, Heer)
Hemelhoog 577 (Kinderlied 7: Hoor de vogels zingen weer)
Kinderen naar de nevendienst
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 19:1-16a (tot ‘kruisigen’.)
Lied 558: 1, 6, 7 (Jezus, om uw lijden groot)
Verkondiging
Hemelhoog 282 (Maak ons hart onrustig, God)
Kinderen terug van de nevendienst
Gebeden en gaven
Lied 835 (Jezus, ga ons voor)
Zegen/ gezongen amen

Er is kindernevendienst.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling van Ontvangst: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. C.M. van Tol
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie schenken: Mw. M.I. Bout-van der Velden
Koffie zetten: Mw. E. Blijenbergh
Oppasdienst (gebouw SKA): Belie Westdijk
Oppasdienst (gebouw SKA): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.