MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 20 maart 2022 - 16:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Evensong m.m.v.
Bernarduskoor
o.l.v. Simon Stelling
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
Met medewerking van het Bernarduskoor uit Hazerswoude o.l.v. Simon Stelling en met Alexander Schippers op het orgel.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.