MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 20 maart 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 22 - Weet je dat de lente komt
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 25a: 1 en 2 ‘Mijn ogen zijn gevestigd’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: ‘Hoe kan er in de wereld vrede zijn’ – Ria Borkent, mel. lied 221 (Liedboek 2013)
leefregel
lied: Psalm 50: 11 ‘Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid’
gebed om ontferming en vergeving én de opening van het Woord
kinderlied: 22 (Adventskerkbundel) ‘Weet je dat de lente komt’
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
schriftlezing: Johannes 18: 12 – 27
lied: 587: 1, 2 en 3 ‘Licht voor de wereld’
verkondiging
lied: 908: 2, 6 en 7 ‘Ik heb U lief, o Gij mijn leven’
de kinderen keren terug in de kerk
gedachtenis van de overledenen
lied: 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
dankgebed en voorbeden
collectemoment
slotzang: 799: 2 en 6 ‘Het zal ons niet berouwen’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Er is kindernevendienst.
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie schenken: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Koffie zetten: Mw. D. Koenekoop
Oppasdienst (gebouw SKA): Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Martine Wielinga
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.