MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 6 februari 2022 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 8 - O lieve Heer, ik ben zo blij
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 136: 1, 3, 13 (Loof de Heer, want Hij is goed)
Stil gebed
Votum en groet
Hemelhoog 729: 1, 5 (Mijn hart wacht stil op U, o Heer)
Gebed
Woord voor onderweg: Romeinen 5: 1-5
Sela: Toekomst vol van hoop
Kinderlied 8 (O lieve Heer, ik ben zo blij)
Kinderen en tieners naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 32: 23-32
Lied 263: 1, 2, 3 (Wees Gij mijn toevlucht)
Verkondiging
Orgelspel: improvisatie op Finlandia (Sibelius)
Hemelhoog 445: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Kinderen en tieners terug van de nevendienst
Gebeden en gaven
Lied 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen/
gezongen amen

Er is kindernevendienst.
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Mw. E. Barendregt
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. M. Wirht
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Coordinator: Wim Bol
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.