MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 30 januari 2022 - 10:00 uur
Mw. J. Sneep-Oorbeek, uit Woerden
Zangdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 1 - Dit is de dag
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: psalm 100 vers 1 en 2
Stilte – votum en groet
Zingen: psalm 100 vers 3 en 4
Thema: “Tussen geloof en twijfel” – toelichting
Gebed
Kinderlied – kinderen gaan naar de nevendienst
Zingen: psalm 42 vers 1,2,3, 5 en 7 – heen en weer geslingerd tussen geloof en twijfel
We lezen uit de Bijbel: Marcus 9 vers 14-19
Zingen: gezang 170 vers 1,2,3 en 6 (oude liedboek)
Enkele woorden over de lezing uit het evangelie
Zingen: lied 23b – een lied van vertrouwen
We lezen verder: Marcus 9 vers 20 -27
Zingen: psalm 62 vers 1, 4 en 5
Enkele woorden over het vervolg van de lezing
Zingen: psalm 93 – Gods trouw staat als een boog over ons leven
Danken en bidden – stil gebed – OnzeVader
Slotlied: lied 90a
Zegen
Er is kindernevendienst.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Sonneveld
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Jeroen van den Hoven
Coordinator: Christiaan Sneep
BHV: Jeroen van den Hoven
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.