MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 23 januari 2022 - 16:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
aanvangslied: Psalm 116: 1, 6 en 8 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 968: 1 en 5 ‘De ware kerk des Heren’
viering van het heilig avondmaal:
– lezing van (verkort) avondmaalsformulier
– gebed
– geloofsbelijdenis
– lied: Psalm 72: 7 ‘Laat ons de grote naam bezingen’
– opwekking
– gemeenschap van brood en wijn
– loflied: 412: 3 ‘U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!’
– dankzegging en gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 34 (Herziene Statenvertaling)
lied: Psalm 34: 1, 4 en 9 ‘Ik loof de Heer altijd’

verkondiging
lied: Psalm 103: 9 ‘Laat heel het machtig koninkrijk des Heren’
dankgebed en voorbeden
collectemoment
slotlied: 245: 1 en 3 ‘’k Wil U, o God, mijn dank betalen’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Diaken: Dhr. W. Bol
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Coordinator: Piet Geerlof
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.