MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 23 januari 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 39 - Dit is mijn hand en dat mijn voet
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 67: 1 en 3 ‘God zij ons gunstig en genadig’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
zelfonderzoek en schuldbelijdenis
verootmoedigingsgebed
lied: Psalm 51: 1 ‘Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht’
verkondiging van Gods genade
lied: Psalm 51: 5 ‘Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht’
gebed om verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: 110 (Hemelhoog) ‘Dit is mijn hand en dat mijn voet’
schriftlezing: Johannes 2: 1- 11
lied: 525 ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’
verkondiging
gezongen geloofsbelijdenis (340b)
collectemoment / gereedmaken van de tafel
viering heilig avondmaal:
– onderwijzing
– gebed – Onze Vader
– nodiging
– gemeenschap van brood en wijn
lofprijzing (Psalm 103: 1-4 en 8-13)
lied: 526: 4 ‘Juich voor de koning van de volken’
dankgebed
slotlied: 518: 1 en 5 ‘Hoe helder staat de morgenster’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Zang: Mw. R. Westdijk
Zang: Dhr. N.W. Schipaanboord
Zang: Dhr. R.H. Koornstra
Kindernevendienst Groep 1: M Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Coordinator: Dhr. D. van Smirren
Beamer: Martine Wielinga
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.