MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 9 januari 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Alleen online
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 84: 1 en 5 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: 33 (Adventskerkbundel) ‘God die alles maakte’
de Tien Woorden
lied: Psalm 34: 7 ‘Wie God roept hoort Hij aan’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van vergeving
lied: Psalm 34: 9 ‘De Heer verlost en spaart’
schriftlezing: Lucas 2: 41 – 52
lied: Psalm 119: 37 en 42 ‘Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan’
verkondiging
lied: 519 ‘Gij die de ster van David zijt’
dankgebed en voorbeden, te besluiten met het Onze Vader
collectemoment
slotlied: 312 (Joh. de Heer) ‘Leg maar stil je hand in Zijn handen’ *
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel

* Wordt op verzoek gezongen. De tekst luidt:
1 Leg maar stil je hand in Zijn handen,
zeg maar stil amen op Zijn woord.
Laat Zijn licht in je hart zo branden
voor Hem, die je ja heeft gehoord.

REFREIN:
Leg maar stil je hand in Zijn handen.
Zeg maar stil amen op Zijn woord
op de weg naar hemelse landen,
naar de stad met gouden poort.

2 Kom maar steeds met moeilijke vragen
tot de God, die het antwoord weet.
Hij, die jouw lasten ook wil dragen,
is het, die je nimmer vergeet.
REFREIN

3 Geef Hem maar je volste vertrouwen,
weet ook, dat je Zijn kind mag zijn.
Je mag Zijn kerk mee helpen bouwen,
zing maar mee heel zacht het refrein.
REFREIN
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Mw. E. Barendregt
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Zang: Dhr. J. Hoornstra
Zang: Mw. T. Hoornstra
Zang: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.