MenuInformatie over de kerkdienst
zaterdag 25 december 2021 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Kerst
Alleen online
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
m.m.v. (een deel van) New Adventure
Evie-Janne van Noorel, klarinet
Johan Wassenaar, saxofoon


orgelspel
welkom en afkondigingen
intochtslied: Psalm 150 ‘Loof God, loof Hem overal’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 1 en 4 ‘Komt allen tezamen’
gedicht: ‘Kleine kerstwijs’ (Jan H. Eekhout)
New Adventure: ‘Kom, vier het feest met mij’ (Hemelhoog, lied 141)
gebed
kinderlied: ‘Dit is de dag’ (Adventskerkbundel, lied 1)
het kerstevangelie: Lucas 2: 1-7
New Adventure: ‘The Christmas Way’
vervolg van het kerstevangelie: Lucas 2: 8 – 14
lied: 487 ‘Eer zij God in onze dagen’
vervolg van het kerstevangelie: Lucas 2: 15 – 20
New Adventure: ‘Wij trekken in een lange stoet’ (Hemelhoog 506)

verkondiging: ‘De kerststal, Jezus en het schorremorrie’

lied: 475: 1 en 2 ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’
gedicht: ‘Vriezen deed het dat het kraakte’ (Martinus Nijhoff)
muzikaal intermezzo: ‘Stille nacht’ (Jan Zwart)
dankgebed en voorbeden
aandacht voor de collecten
New Adventure: ‘O holy night’
slotlied: 478: ‘Komt, verwondert u hier, mensen’ 1 (allen), 2 (door de voorganger gesproken), (allen)
wegzending en zegen en aansluitend: ‘Ere zij God’
orgelspel
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Koster 2: Dhr. M. Schreuders
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
BHV: Albert Hoogendijk
Beamer: Martine Stapper
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.