MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 31 oktober 2021 - 10:00 uur
Ds. K.W. de Jong, uit Woerden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 30 - Diep, diep, diep als de zee
Orde van dienst:
Mededelingen
Ps. 116: 1, 6 en 8 (`God heb ik lief`, `Hoe zal ik naar geloften`, `Voor `t oog van`)
Stil gebed, votum en groet
Lied 898: 1 en 2 (`Een vaste burcht`, `Al onze macht`)
Tien Woorden
Gz. 381 LvdK1973 (`Het nieuwe daglicht`)
Gebed
Kinderlied (Adventsbundel 30: `Diep, diep, diep als de zee`)
Kinderen naar de KND
Richteren 11: 28-40 (NBV)
Ps. 56: 4 (`Geloften heb ik toegezegd`)
Hebree├źn 11: 32-34 (NBV)
Lied 723: 2 (`O Heer, uw onweerstaanbaar woord`)
Preek
Evang. Liedb 328 (`Breng dank aan de eeuwige`)
Gebeden
Collecte
Slotlied: 939: 1 en 2 (`Op U alleen`, `U werd een mens`)
Zegen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling van Ontvangst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. J.A. van den Hoven
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Oppasdienst (gebouw SKA): Nienke Hoogendoorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Martine Wielinga
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.