MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 19 september 2021 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 35 - Kijk es
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 92: 1 en 2 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de HERE prijst’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: 35 (Liedbundel Adventskerk) ‘Kijk es’
we luisteren naar het doopformulier
terwijl Emilia wordt binnengedragen zingen we: Psalm 105: 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’
doopgebed
gezongen geloofsbelijdenis: 344 ‘Wij geloven één voor één’
drie vragen aan de doopouders
de kinderen komen naar het liturgisch centrum

bediening van de heilige doop

vraag voor de gemeente:
Gemeente,
wilt u dit kind,
Emilia Luijendijk,
dat gedoopt is,
dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden
en naar uw vermogen
helpen groeien in geloof
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?


antwoord van de gemeente: JA!
lied: 363

de doopkaars wordt aangestoken
Emilia wordt de kerk uitgedragen en de kinderen kunnen naar de kindernevendienst
dankgebed en gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Jesaja 43: 1-7

lied: 513 ‘God heeft het eerste woord’
verkondiging
lied: 781 ‘Kind van God gegeven’
dankgebed, voorbeden, Onze Vader
slotlied: Psalm 146: 1 en 3 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’
wegzending en zegen
orgelspel
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Oppasdienst (gebouw SKA): Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Groep 2: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Johan Wassenaar
Coordinator: Dirk Kroon
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.