MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 12 september 2021 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort en
ds. S. de Vries-Terpstra
Startzondag
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 28 - God kent jou
Orde van dienst:
Inzingen met New Adventure:
Toekomst vol van hoop

Welkom en mededelingen
Samenzang met New Adventure: Wat hou ik van uw huis (Hemelhoog 23)

Stil gebed, votum en groet
Verootmoediging: Psalm 25: 2 en 3 (Here, maak mij uw wegen + Denk aan ‘t vaderlijk meedogen)

Wetslezing

Genadeverkondiging: Jezus’ liefde voor mij (Door New Adventure)

Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Hemelhoog 503 (God kent jou)

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Jeremia 29: 1-14
Hemelhoog 701 (Heel uw koninkrijk, door New Adventure)
Schriftlezing: Lucas 11: 1-4
Samenzang: Toekomst vol van hoop

Verkondiging

Hemelhoog 336 (Groot is uw trouw)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Gezongen Onze Vader (Hemelhoog 545)

Collecte

Hemelhoog 473 (Gebed om zegen)
couplet + refrein 1: New Adventure, couplet + refrein 2: allen

Zegen / gezongen amen
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Oppasdienst (gebouw SKA): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Karin Sneep
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Coordinator: Dhr. D. van Smirren
Coordinator: Christiaan Sneep
BHV: Jeroen van den Hoven
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.