MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 5 september 2021 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 34 - De Here zegent jou
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 92: 1, 4, 5 (Waarlijk, dit is rechtvaardig)
Stil gebed, votum en groet
Hemelhoog 445: 1, 2 (Ik bouw op U)
Gebed
Lied 870: 1, 2, 3 (Heilige God, geprezen zij uw komst)
Woord voor onderweg: 1 Petrus 4: 7-11
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 34 (De Here zegent jou)
Gebed om de Heilige Geest
1 Petrus 4: 1-6
Lied 870: 4, 5
1 Petrus 4: 12-19
Lied 870: 6, 7, 8
Verkondiging
Orgelspel
Hemelhoog 654 (Hoe groot zijt Gij)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Lied 903: 1, 3, 4 (Zou ik niet van harte zingen)
Zegen / gezongen amen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. F. Godthelp
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. S. de Vries-Terpstra
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Nico Oosterom
Coordinator: Dhr. D. van Smirren
BHV: Albert Hoogendijk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.