MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 29 augustus 2021 - 09:30 uur
Ds. R.H.M. de Jonge, uit Leiden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 38 - Als je geen liefde hebt voor elkaar
Orde van dienst:
Mededelingen
Psalm 74 : 10
Votum en groet
Psalm 74 : 11 en 13
Wetslezing
Psalm 92 : 4, 7 en 8
Gebed om de opening van het Woord
Enkele woorden tot de kinderen
Kinderlied: nr. 39 “Als je geen liefde hebt tot elkaar”
Schriftlezing: Genesis 16
Gezang 804: 1 en 2 (De Heer heeft naar mij omgezien)
Preek
Gezang 838 : 2 en 4 (Maak ons volbrengers van dat woord)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collectemoment
Psalm 138: 3 en 4
Zegen
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. E. Barendregt
Ouderling: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Zang: Mw. M. Stapper
Zang: Mw. T. Hoornstra
Zang: Dhr. J. Hoornstra
Oppasdienst (gebouw SKA): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Mandy de Jong
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Coordinator: Jeroen van den Hoven
Coordinator: Piet Geerlof
BHV: Richard Klaasse
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.