MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 22 augustus 2021 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 3 - Zing alle dagen een lied voor de Heer
Orde van dienst:
inleidend orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 84: 1 en 5 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ – allen
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
aanvangstekst: Psalm 51: 19 – ‘Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten.’
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 51: 4 ‘Voltrek de reiniging en raak mij aan’ – zanggroep
genadeverkondiging
lied: 869: 4 ‘Ik riep de Heer aan in de nood:’ – zanggroep
Gods gebod
lied: 869: 6 ‘Ik wil U, Heer, mijn leven lang’ – zanggroep
gebed om de opening van het Woord
kinderlied: 3 (bundel Adventskerk) ‘ Zing alle dagen een lied voor de Heer’ – zanggroep
schriftlezingen: Lucas 18: 9 – 14 en Romeinen 1: 16 en 17
lied: Psalm 119: 64, 65 en 66 – allen
verkondiging
lied: 902: 1, 2 en 6 ‘Is God de Heer maar voor mij’ – allen
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
slotlied: 479: 1, 3 en 4 (Hemelhoog) ‘Heer, U bent mijn leven’ – allen
wegzending en zegen met door allen gezongen ‘amen’
uitleidend orgelspel
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Zang: Mw. E.B.I. Bouman-van Mourik
Zang: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Zang: Dhr. S.M. Büchner
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Coordinator: Frans Godthelp
Coordinator: Wim Bol
BHV: Sjanie Fousert-den Oudsten
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.