MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 15 augustus 2021 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 24 - Vertel het aan de mensen
Orde van dienst:
inleidend orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 86: 1 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Hoor mij, HEER, blijf toch niet zwijgen’ zanggroep
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
aanvangstekst: Spreuken 25: 6 en 7
lied: 975: 1, 2 en 3 (Liedboek 2013) ‘Jezus roept hier mensen samen’ allen
Gods gebod
lied van verootmoediging: Psalm 119: 64 (Liedboek 2013) ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon;’ zanggroep
gebed om schuldvergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van vergeving
kinderlied: 691 (Hemelhoog) ‘Vertel het aan de mensen’ zanggroep en kinderen
schriftlezing: Lucas 14: 1-14
lied: 395 (Hemelhoog) ‘Ik wil jou van harte dienen’ zanggroep
verkondiging
lied: 990 (Liedboek 2013) ‘De laatsten worden de eersten’ allen
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
slotlied: 321: 1, 4 en 5 (Hemelhoog) ‘Wees mijn verlangen’ allen
wegzending en zegen met gezongen amen (3x)
uitleidend orgelspel
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling: Mw. E. Barendregt
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Zang: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Zang: Mw. M. Stapper
Zang: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Oppasdienst (gebouw SKA): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Coordinator: Astrid Pont-Hesseling
Coordinator: Rob Wielinga
BHV: Sjanie Fousert-den Oudsten
Beamer: Martine Wielinga
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.