MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 8 augustus 2021 - 09:30 uur
Mw. J. Sneep-Oorbeek, uit Woerden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 4 - Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Orde van dienst:
VOORBEREIDING

Orgelspel
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s)

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: lied 280 vers 1 , 2 ,3, 4 (De vreugde voert ons naar dit huis) - gezongen door zanggroep

Stilte


Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied: lied 280 vers 5,6,7 ( zal dit een huis, een plaats zijn, waar)
gezongen door allen

Verootmoediging

Woord van genade

Zingen: psalm 32 vers 1 en 2 ( heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven)
gezongen door zanggroep

Woorden voor onderweg

Zingen: psalm 32 vers 3 en 4 ( Gij zijt , o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven)
gezongen door allen

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de heilige Geest


Zingen kinderlied: lied 4 uit de eigen liedbundel: “Maak een vrolijk geluid voor de Heer”
gezongen door de zanggroep en aanwezige kinderen

1e Schriftlezing: Deuteronomium 10 vers 12-22


Lied: psalm 15 vers 1 en 2 (Wie zult Gij noden in uw tent) –
gezongen door zanggroep

2e Schriftlezing: Marcus 7 vers 1-23

Lied: 834 vers 1,2,3 ( vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)-
gezongen door zanggroep

Verkondiging

Zingen : lied 344 (Wij geloven één voor één) –
gezongen door allen

Danken en gebeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: lied 425 (Vervuld van uw zegen) – gezongen door allen

Zegen – afgesloten met het gezongen Amen
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling: Mw. R. Westdijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Zang: Dhr. F. van den Akker
Zang: Mw. J.A. Sanders-van Berkel
Zang: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Coordinator: Jaap Sonneveld
Coordinator: Jaap Stapper
BHV: Sjanie Fousert-den Oudsten
Beamer: Martine Stapper
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.