MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 1 augustus 2021 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 8 - O lieve Heer, ik ben zo blij
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 25: 2, 9 (Here, maak mij uwe wegen)
Stil gebed
Votum en Groet
Samenzang met voorzangers: Lied 25b (Houd mij in leven)
Gebed
Woord voor onderweg: Ef. 4: 1-5
Luisteren: Lied 305 (Alle eer en alle glorie)
Gesprek met de kinderen
Luisteren: Kinderlied 8 (O lieve Heer, ik ben zo blij)
Kinderen naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Petrus 3: 1-17
Luisteren: Hemelhoog 351 (Eén naam is onze hope)
Verkondiging
Orgelspel
Luisteren: Lied 835: 1, 2, 3 (Jezus ga ons voor)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Samenzang: Hemelhoog 399: Samen in de naam van Jezus
Zegen
Gezongen amen
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Zang: Mw. J.A. Sanders-van Berkel
Zang: Mw. E.B.I. Bouman-van Mourik
Zang: Dhr. F. van den Akker
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Coordinator: Elvira Barendregt
Coordinator: Ivo van Ark
BHV: Sjanie Fousert-den Oudsten
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.