MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 18 juli 2021 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 39 - Dit is mijn hand en dat mijn voet
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 119: 1, 7 (Welzalig die de rechte wegen gaan)
Stil gebed, votum en groet
Drempelgebed
Zingen: Lied 216: 1, 2, 3 (Dit is een morgen als ooit de eerste)
Woord voor onderweg: Matteüs 22: 37-40
Gesprek met de kinderen
Luisteren: Kinderlied 39: Dit is mijn hand en dat is mijn voet
Gebed om de heilige Geest
Lezen: 1 Petrus 1: 1 – 21
Luisteren: Lied 314: 1, 3 (Here Jezus, om uw woord)
Verkondiging
Kort orgelspel
Luisteren: Lied 838: 1, 2, 3 (O grote God die liefde zijt)
Gebeden en gaven
Zingen: Lied 802: 1, 3, 4 (Door de wereld gaat een woord. Melodie: Ha Tikva)
Zending en zegen
Allen: Amen
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling: Mw. R. Westdijk
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Florisson
Zang: Mw. E.B.I. Bouman-van Mourik
Zang: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Zang: Dhr. S.M. Büchner
Kindernevendienst Groep 1: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Mandy de Jong
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Coordinator: Hendrik Jan Catsburg
Coordinator: Reza Lilipaly
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.