MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 20 juni 2021 - 09:30 uur
Ds. E. Klok, uit Gouda
(predikant van De Lichtkring)
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 31 - Ben je groot of ben je klein
Orde van dienst:
Welkom & mededelingen
Ld 66:1
Stilte
Groet en bemoediging
Ld 66:5
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging en gebod: 1 Joh 3:18-24

Ld 841:1,2
Gebed voor de opening van het Woord
Kl 37 - Iedereen is anders
Schriftlezing: Exodus 17:8-16 (HSV)
Schriftlezing: Johannes 10:1-6 (NBV)
Ld 23b: 1,2 - De Heer is mijn herder
Verkondiging
Ld 901 - Ik hoor trompetten klinken
Gebeden
Ld 864: 1, 5 - Laat ons de Heer lofzingen
Zegen
Er is kindernevendienst.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Zang: Mw. J.A. Sanders-van Berkel
Zang: Dhr. J. Hoornstra
Zang: Mw. T. Hoornstra
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Coordinator: Elvira Barendregt
BHV: Albert Hoogendijk
Beamer: Martine Wielinga
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.