MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 6 juni 2021 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 37 - Iedereen is anders
Orde van dienst:
Thema: Iedereen is anders. (Over de rijkdom en de uitdaging van verschillende karakters.)
Welkom en mededelingen
Psalm 133: 1, 2, 3 (Zie toch hoe goed)
Stil gebed, votum en groet
Kinderlied 37 (Iedereen is anders)
Verootmoedigingsgebed
Lied 885 (Groot is uw trouw, o Heer)
Woord voor onderweg: 1 Kor. 12: 12-27 (NBV)
Gebed om de Heilige Geest
Kinderen naar de kindernevendienst
Eerste Schriftlezing: Handelingen 11: 19 – 26 (NBV)
Lied 975: 1, (Jezus roept hier mensen samen)

Tweede Schriftlezing: Handelingen 15: 36 – 41 (NBV)
Lied 975: 2, 3
Verkondiging
Hemelhoog 711 (Wees in uw roeping eensgezind)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Lied 969 (In Christus is noch west, noch oost)
Zegen
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Koster 2: Dhr. E. Houtgraaf
Zang: Dhr. J. Hoornstra
Zang: Mw. C. Zemel
Kindernevendienst Groep 1: M Hoogerwerf
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Hendrik Jan Catsburg
BHV: Dhr. D.J. Lagerweij
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.