MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 16 mei 2021 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 10 - Dank U voor deze nieuwe morgen
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 84: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming), zie: ‘Hoe lief heb ik uw woning, Heer!’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: 554: 1, 3, 6 en 7 (Hemelhoog) ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 61: 1 ‘O Here, verhoor mijn smeken’
verkondiging van Gods genade
lied: Psalm 61: 3 ‘Laat mij als een kleine vogel’
Gods gebod
lied: Psalm 61: 5 ‘Dan zal ik uw naam vereren’
gebed om verlichting met de Heilige Geest
schriftlezing: Johannes 15: 18 – 16: 16
lied: 209 ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’
verkondiging
lied: 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
aandacht voor de collecten
slotlied: 220: 1, 3 en 4 (Hemelhoog) ‘Wij knielen voor uw zetel neer’
wegzending en zegen
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Zang: Dhr. F. van den Akker
Zang: Mw. M. Stapper
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Coordinator: Nico Oosterom
BHV: Sjanie Fousert-den Oudsten
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.