MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 14 februari 2021 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 34 - De Here zegent jou
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 25: 7 en 9 ‘Gods verborgen omgang vinden’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 659: 1, 4, 5 en 6 ‘Kondig het jubelend aan’
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 61: 3 ‘Laat mij als een kleine vogel’
verkondiging van Gods genade en gebod
lied: Psalm 61: 5 ‘Dan zal ik uw naam vereren’
gebed om verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: Hemelhoog 61 ‘De Here zegent jou’
Schriftlezing: Johannes 4: 1- 30
lied: 653: 1 en 3 ‘U kennen, uit en tot U leven’
verkondiging
lied: 908: 3 en 4 ‘Ach, dat ik U zo laat herkende’
aandacht voor het Veertigdagenproject
dankgebed en voorbeden, te besluiten met het Onze Vader
aandacht voor de collecte
slotlied: Hemelhoog 16 ‘Als een hert dat verlangt naar water’
wegzending en zegen (gesproken amen)
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. S. de Vries-Terpstra
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Zang: Mw. M. Stapper
Zang: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.