MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 10 januari 2021 - 10:00 uur
Ds. J.A. Compagner, uit Woerden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 18 - Een wijs man bouwde zijn huis op een rots
Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De eerste psalm: psalm 100
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Gebed
Glorialied: lied 304
Gebed van de zondag
Kinderlied: Lied 18 uit de Liedbundel Adventskerk: ”Een wijs man bouwde zijn huis……”.
Lezing uit de profeten: Jesaja 55, 1 – 11
Lied: lied 154b: 1 ,2 en 10
Lezing uit het evangelie: Marcus 1, 1 - 13 (gelezen uit de Naardense bijbel)
Lied: lied 538: 1 en 4
Preek
Lied: lied 605
Gebeden
Stil gebed / Onze Vader
Inzameling der gaven
Lied: lied 425
Zegen, met gesproken ‘Amen’
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Zang: Mw. C. Griffioen
Zang: Dhr. S.M. Büchner
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Coordinator: Reinder Koornstra
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.