MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 3 januari 2021 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 3 - Zing alle dagen een lied voor de Heer
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 72: 1 en 3
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 489: 1 en 2
leefregel: Galaten 5: 13-23
lied: Psalm 19: 3
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: ‘De wijzen, de wijzen’
gesprekje met de kinderen
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12
lied: 496
verkondiging
lied: 498: 1, 2 en 4
dankgebed en voorbeden, te besluiten met Onze Vader

slotlied: 518: 1 en 7
wegzending en zegen
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. F. Godthelp
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Zang: Mw. M. Stapper
Zang: Dhr. N.W. Schipaanboord
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Wim Bol
BHV: Richard Klaasse
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.